Názvy nových ulíc v Lorinčíku by mali uľahčiť život občanom a orientáciu návštevníkom

KošiceSpravodajstvo

Poslanci zaujali negatívne stanovisko k hazardu.

V Lorinčíku zasadalo miestne zastupiteľstvo. Poslanci schválili priebeh čerpania rozpočtu aj správu hlavnej kontrolórky. Zároveň zaujali jednoznačne negatívne stanovisko k hazardu, a to aj napriek tomu, že sa v mestskej časti nenachádza žiadne zariadenie alebo poskytovateľ takého druhu služieb. Zastupiteľstvo rokovalo aj o určení názvov nových ulíc.

Foto
Občania budú mať ešte možnosť vyjadriť sa k názvom ulíc / TV KOŠICE

„Poslanci už posunuli do finále po jednom, respektíve dvoch názvoch budúcich ulíc. Ide o trinásť uličných priestorov, ktoré v spolupráci s Útvarom hlavého architekta mesta Košice postupne naberajú kontúry budúcich ulíc. Tie by mali hlavne uľahčiť život občanom a návštevníkom orientáciu v našej mestskej časti. V niektorých prípadoch sa stalo, že sú ešte dva názvy, ktoré sú rovnocennými a k tým dáme šancu občanom vyjadriť sa do konca augusta,“ povedal pre Košice Online starosta Lorinčíka Damián Exner.

Miestni poslanci odobrili aj zámer prenájmu knižničných priestorov za účelom poskytovania masérskych služieb. Mestská časť bude v tomto prípade postupovať v rámci VZN o prenájme majetku mesta.

Komentáre