Nevyužívaná budova v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ sa premení na materskú školu a univerzitnú knižnicu

KošiceSpravodajstvo

Súčasťou projektu je aj detské ihrisko.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach chce zrekonštruovať budovu, ktorá sa nachádza v areáli Filozofickej fakulty. Tento objekt sa roky nevyužíval, pričom má v ňom vzniknúť materská škola (MŠ) aj univerzitná knižnica. Projekt bol vyčíslený na približne 876-tisíc eur.

„Predmetom stavby je kompletná rekonštrukcia objektu súvisiaca so zmenou účelu využitia s tým, že v objekte na prízemí bude zriadená MŠ s príslušným zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží a v podkroví je priestor navrhnutý pre potreby univerzitnej knižnice,“ vyplýva z oznámenia o výzve na predkladanie ponúk zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Foto
UPJŠ chce zrekonštruovať jednu zo svojich budov / UPJŠ

Súčasťou projektu je aj detské ihrisko vrátane prístupovej cesty. Budova je situovaná v mestskej pamiatkovej rezervácii medzi Moyzesovou a Kuzmányho ulicou, respektíve ulicou Dr. Kostlivého a areálom Slovenského rozhlasu. Pôvodne jednopodlažný objekt z roku 1907 slúžil ako sirotinec. Od 40. rokov minulého storočia má dve podlažia a podkrovie a od 50. rokov bol nemocničným pavilónom.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre