Niektoré košické mestské časti nemajú takmer žiadne kompetencie, spôsobuje to problémy

KošiceSpravodajstvo

V mnohých veciach by mohli reagovať flexibilnejšie a efektívnejšie.

Jednou z priorít veľkých mestských častí (MČ) je prevod kompetencií z mesta na ich vedenie. V tejto súvislosti dlhodobo apelujú na magistrát, a to najmä pri téme zlučovania mestských častí. Viacerí sú však toho názoru, že kompetencie sa dajú prerozdeliť aj bez redukcie miestnych samospráv.

„Sme v situácii, že napríklad pri kosení sa musíme odkazovať na Správu mestskej zelene, pri verejnom osvetlení na Dopravný podnik mesta Košice, ktorý to má v správe, pri dopravnom značení na Bytový podnik mesta Košice, pri oprave výtlkov napríklad na Referát dopravy na Meste Košice... Veľmi radi by sme si tieto kompetencie robili sami tak, aby sme sa nemuseli odkazovať pravidelne na mesto, a myslím si, že z tohto pohľadu by sme to vedeli zastrešiť omnoho efektívnejšie a promptnejšie,“ uviedol starosta MČ Dargovských Hrdinov Dominik Babušík.

Podľa starostky sídliska Nad Jazerom Lenky Kovačevičovej ide o komplexnú tému, ktorá musí ísť ruka v ruke s mestom:

„Vždy sa bavíme o takých vazaloch – siedmich mestských častiach, ktoré by chceli také isté kompetencie, ako má ostatných 14  mestských častí. Celý čas sa len o to bojuje, aby v konečnom dôsledku bola tá plná zodpovednosť na štatutárovi mestskej časti, aby sme si dokázali opravovať výtlky, aby sme si dokázali opravovať chodníky, aby sme boli zodpovední za osvetlenie, pretože množstvo týchto prác aj napriek tomu tie veľké mestské časti zabezpečujú, ale musia to robiť obrovskou okľukou a nie je to ani financované z mestských peňazí.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Starosta mestskej časti Košická Nová Ves Michal Krcho podotkol, že malé mestské časti zabezpečujú kompletný servis okrem MHD a odvozu komunálneho odpadu. Pri problémoch sa tak zhoduje s ostatnými starostami, že vedia zareagovať rýchlejšie ako mesto.

„Je to na šikovnosti starostu, že si pripraví nejaký projekt, nejaký výkaz, výmer, koľko to bude všetko stáť a následne vie promptne zareagovať. Čiže, ak vyjde nejaký havarijný stav, vieme okamžite reagovať a tú komunikáciu, chodník, alebo čokoľvek v rámci mestskej časti vieme opraviť.“

Predseda Komisie pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti a starosta MČ Západ Marcel Vrchota pre Rádio Košice uviedol, že aktuálne vyhodnocujú vzor kompetencií, napr. aj podľa nastavenia Sídliska KVP. Model financovania sa však musí líšiť od samosprávy k samospráve. Podľa neho je možné, že prvotný model prerozdelenia kompetencií predložia na mestské zastupiteľstvo ešte tento rok:

„Niektoré veci už predkladáme, teraz aktuálne je to zmena štatútu, ja som to už minule predkladal za komisiu, čo sa týka dane za psa. Je to komfort, že si nemusia ísť vybaviť registračné veci na mestskú časť a daňové veci na mesto Košice, a čo sa týka zvyšných kompetencií, ja hovorím, že obyvatelia by získali lepšie služby, ktoré sú k nim bližšie a samospráva dokáže v mnohých veciach reagovať oveľa flexibilnejšie na potreby alebo nedostatky.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Radnica sa nám k prevodu kompetencií na mestské časti odmietla vyjadriť. Stručne uviedla, že priame náklady na mestské časti z rozpočtu mesta sú približne na úrovni 20 miliónov eur, ku ktorým treba pripočítať aj ďalšie milióny na služby, ktoré v mestských častiach poskytujú mestské podniky. Ako vysvetlil Vrchota, mesto zatiaľ nie je naklonené prevodu kompetencií na mestské časti:

„Myslím, že ani jedno euro, ktoré má mesto, o ktorom hovoríme, že zo svojho rozpočtu, nie je zo svojho rozpočtu, ale ja hradené zo štátneho rozpočtu. Keby sme sa na to takto pozerali, že to sú mestské peniaze alebo niekoho peniaze, tak ani štát by nemusel platiť podielové dane alebo dane z príjmu fyzických osôb obciam a mestám, lebo veď to je zo štátnych peňazí... Nemôžeme sa na to pozerať takto.“

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre