Niektoré samosprávy rušia zastupiteľstvá. Poslanci však potrebujú rozhodovať o kľúčových otázkach

VýchodKoronavírus

Inak by hrozili veľké škody v ekonomike.

Viaceré mestá a obce zatiaľ neplánujú rušenie zastupiteľstiev z dôvodu šírenia koronavírusu. V budove Magistrátu mesta Košice dnes rokujú mestskí poslanci, aby prijali nové opatrenia za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu. Plánované zasadnutie zastupiteľstva nezrušilo ani metropola Šariša.

„Mesto Prešov doteraz nepristúpilo k zrušeniu žiadneho zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V mesiaci marec sa zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove nekonalo. Plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva v mesiaci apríl nateraz rušiť neplánujeme a budeme postupovať podľa aktuálneho vývoja situácie v súvislosti so šírením koronavírusu,“ informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Iné východoslovenské mestá zrušili len rokovania, ktoré boli plánované na nasledujúce dva týždne. Ako uviedla Andrea Jančíková z kancelárie primátora Spišskej Novej Vsi, o zrušení tých aprílových rozhodne až ďalší vývoj situácie:

„Mesto Spišská Nová Ves malo plánované jedno zasadnutie na mesiac apríl, ale medzitým sme ešte uvažovali, že zvoláme jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva k schváleniu jedného projektu, ale pán primátor to hneď zrušil, vzhľadom na situáciu ohľadom koronavírusu. Budeme čakať, ako sa situácia vyvinie. Samozrejme, sme pripravení potom prijať aj ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.“

Foto
Špeciálny bezpečnostný režim mestského zastupiteľstva v Košiciach / TASR

V rámci ochrany jednotlivých poslancov a opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky zrušili zastupiteľstvá aj ďalšie mestá východného Slovenska vrátane Popradu, čo potvrdila jeho hovorkyňa Jarrmila Hlaváčová: „V pondelok krízový štáb zrušil plánované zastupiteľstvo 22. apríla. O náhradnom termíne sa bude diskutovať, jeho náhradný termín bude upresnený.“

Preventívne opatrenia prijali aj krajské územné samosprávy. Prešovský samosprávny kraj zrušil všetky verejné zasadnutia a komisie. Zrušené bolo aj plánované zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa malo konať začiatkom apríla. Košický samosprávny kraj (KSK) svoje plánované zasadnutie preložil:

„Podľa pôvodných termínov mali byť v pondelok 23. marca rozosielané pozvánky na komisie zastupiteľstiev. Po dohode s predsedami poslaneckých klubov sa zatiaľ komisie posúvajú o týždeň. Ak bude nepriaznivý vývoj situácie a opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu pokračovať, Úrad KSK pristúpi k hlasovaniu per rollam, čo znamená, že členom komisií budú zaslané materiály a návrhy uznesení a hlasovanie prebehne elektronicky,“ povedala hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že najbližšie rokovanie by sa malo podľa plánu uskutočniť až koncom apríla.

Per rollam

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) informovalo všetky samosprávy o tom, ako môžu v tejto situácii postupovať: „ZMOS informovalo všetky samosprávy o tom, ako môžu postupovať v zmysle súčasnej legislatívy, ale aj odporúčania hlavného hygienika. Situáciu vnímame veľmi citlivo a vidíme určitú prirodzenú ľudskú úlohu poslancov nezúčastňovať sa v týchto dňoch na rokovaniach zastupiteľstiev. Keďže netušíme, ako dlho tento stav potrvá, budeme iniciovať veľmi rýchlu poslaneckú novelu zákona o obecnom zriadení,“ skonštatoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Novela by podľa Kaliňáka mala samosprávam umožniť hlasovanie spôsobom per rollam, takzvanou elektronickou formou: „Elektronicky rozhodovať o svojich kľúčových rozhodnutiach, ktoré majú sociálne alebo ekonomické, či hospodárske dopady na chod samosprávy, pretože v opačnom prípade by sme riskovali situáciu, že orgány obce nebudú schopné riešiť zásadné otázky života a fungovania danej samosprávy.“

Zo zákona sú zastupiteľstvá povinné zvolávať zasadnutie raz za tri mesiace. Ako doplnil Kaliňák, ak by samosprávam nebolo umožnené elektronické hlasovanie, mohlo by dôjsť k obrovským škodám na majetku a v ekonomike jednotlivých krajoch, mestách a obciach:

„Máme mestá a obce, ktoré dnes potrebujú v zastupiteľstve schváliť spoluprácu pri eurofondových projektoch, spolufinancovanie eurofondových projektov, získanie úveru, ktorý bol pred schválením. Máme samosprávy, ktoré rozhodujú o nájomných bytoch a ich pridelení pre obyvateľov. Máme samosprávy, ktoré rozhodujú o prenájme nebytových priestorov. Ak by takéto rozhodnutia neprijímali, tak to bude mať ešte väčšie ekonomické dopady a spôsobí to väčšie škody, ako to, ak by mohli hlasovať z bezpečia svojho domova.“ ZMOS sa s návrhom novely zákona obrátilo na parlament. Formou skráteného legislatívneho konania by novela zákona mohla byť urýchlene prijatá už v najbližších dňoch. 

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre