Nové priestory UPJŠ slúžia výskumu aj študentom

KošiceSpravodajstvo

Vedecká infraštruktúra má hodnotu približne 1,5 milióna eur.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) otvorila na Jesennej ulici v Košiciach nové vysokokvalifikované laboratóriá. V priestoroch bývalých dielní sa nachádzajú prístroje, ktoré slúžia výskumu nanomedicíny či proteínového inžinierstva. Tie môžu podľa vedúceho katedry biofyziky Daniela Jancuru priniesť významné výsledky v onkologickej oblasti:

„Napríklad, chceli by sme proteín, ktorý by sa viazal len na povrch nádorových buniek. Pomocou týchto laboratórnych techník je v princípe možné získať takýto proteín, ktorý by umožňoval dostávať liečivá len do nádorových buniek. Tieto liečivá by nezasahovali zdravé bunky, a tým pádom pacienti trpiaci nádorovými ochoreniami by dostávali chemoterapiu s tým, že by nemali žiadne vedľajšie účinky.“

Foto
UPJŠ otvorila nové vysokokvalifikované laboratóriá / RÁDIO KOŠICE

Tieto metódy umožnia jedinečné zariadenia. V rámci krajín V4 ich možno spočítať na prstoch jednej ruky. Rektor UPJŠ Pavol Sovák konkretizoval, že realizácia projektu trvala približne rok:

„Ide o spoločné pracovisko naprieč celou univerzitou. Uvedené priestory budú slúžiť základnému aj aplikovanému výskumu. Budú otvorené pre potreby našich študentov, najmä magisterského a doktorandského štúdia a, samozrejme, pre našich partnerov z priemyslu.“

Vedecká infraštruktúra má hodnotu približne 1,5 milióna eur a samotná rekonštrukcia stála približne 230-tisíc eur.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre