Novela zákona alebo presadzovanie politických zámerov? Skrátenie externého štúdia či boj s plagiátorstvom je zatiaľ v nedohľadne

KošiceSpravodajstvo

Ministerstvo a vysoké školy sa nevedia dohodnúť.

Univerzity na Slovensku čaká reforma. Rezort školstva pripravuje novelu zákona o vysokých školách, ktorá okrem iného zahŕňa skrátenie externého štúdia či metodiku financovania univerzít s dôrazom na ich kvalitu a výkon. Názory ministerstva a jednotlivých reprezentácií na avizované zmeny sa však líšia.

„Na novele zákona o vysokých školách sa stále pracuje – pokračujú stretnutia kontaktnej skupiny. V rámci týchto stretnutí majú reprezentácie a ministerstvo možnosť vyjadriť svoje postoje a názory k rôznym aspektom úpravy zákona o vysokých školách. Rezort školstva na základe predložených argumentov uznal niektoré námietky zo strany vysokých škôl a aj si osvojil niektoré návrhy predložené reprezentáciami. Výsledkom bude paragrafové znenie, v rámci ktorého si ministerstvo opäť vypočuje námietky a ak budú vznesené, bude sa snažiť s nimi vysporiadať,“ uviedla pre Košice Online Veronika Valášková z komunikačného oddelenia rezortu školstva.

Jednou z pripomienok univerzít bol aj nesúhlas s politizáciou slovenského vysokého školstva, obmedzovaním jeho autonómie či okliešťovaním akademickej samosprávy. Štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis potvrdil, že novela zahŕňa aj zmenu voľby rektora:

„Návrh, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, počíta s tým, že rektora bude spoločne voliť v spolupráci akademický senát a správna rada ako jeden celok. Momentálne správna rada bude mať aspoň štvrtinový počet počtu členov senátu, pričom maximálny počet členov senátu je 64. Z toho potom vyplýva, že maximálny počet členov správnej rady je 16 a najnižší počet členov správnej rady je 8, ale tak, aby to bola aspoň štvrtina senátu.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Boj s plagiátorstvom

Rada vysokých škôl tvrdí, že návrh novely nezodpovedá výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny a ide o presadzovanie politických zámerov. Ministerstvo to odmieta, rovnako ako stiahnutie novely z legislatívneho procesu. Tá by mala prispieť aj k eliminácii podvodov so záverečnými prácami, čo ocenila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

„Porušovanie etických zásad pri štúdiu alebo vedeckej práci je bez pochýb jav, ktorý je nevyhnutné v maximálnej miere eliminovať systematicky, nielen upriamením pozornosti na odstránenie dôsledku, to je napríklad odobratie podvodne získaného akademického titulu. Preto sa UPJŠ stala signatárom Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity. Medzi záväzkami Deklarácie je aj odmietanie prejavov plagiátorstva,“ povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Podobný názor má aj Technická univerzita v Košiciach. Jej prorektor pre vzdelávanie Ervin Lumnitzer skonštatoval, že eliminácia akademických podvodov zvýši úroveň absolventov vysokých škôl aj možnosti ich uplatnenia v praxi. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie verí, že diskusia k novele zákona je ešte stále otvorená a rezort bude citlivo vnímať hlasy akademickej obce, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Podporujeme všetky kroky na očistenie akademického prostredia od plagiátorstva a vedomého parazitovania na akademickom systéme. V čase, keď existujú sofistikované nástroje na odhaľovanie plagiátorstva, by sa mali využívať v maximálnej miere a nedopustiť spochybňovanie akademických hodnôt, medzi ktoré patrí aj slušnosť a etika.“

Akademická obec sa obrátila na premiéra Eduarda Hegera, ktorému chce tlmočiť svoje obavy o politizácii vysokého školstva a zasahovaní do autonómie univerzít. Spoločne by o ich pripomienkach mali diskutovať v stredu 3. novembra.

Komentáre