Nový primátor Sabinova Michal Repaský chce okrem iného zlepšiť dopravnú situáciu v meste

VýchodArchívKomunálne voľby 2018

Zároveň plánuje zefektívniť prácu zamestnancov tamojšieho mestského úradu.

V akej finančnej kondícii je mesto Sabinov?

„Je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Mesto má tento rok podaných osemnásť projektov, z toho jedenásť už bolo úspešných, u štyroch ešte čakáme na vyhodnotenie. Intenzívne pracujeme na štvrtej zmene rozpočtu. Prvé slávnostné zastupiteľstvo by malo byť do tridsiatich dní od volieb, čiže plánujeme ho na 10. decembra a ak sa podarí pripraviť materiály, chcel by som hneď, aby bolo pracovné, už s novými poslancami. Takže tam budeme zase participovať a chceme prijať nový rozpočet na budúci rok, teda náš zákon roka, aby sme podľa neho fungovali. V tomto rozpočte už sú zapracované aj tie investičné akcie so spoluúčasťou mesta a budeme pokračovať v podávaní žiadostí. Zatiaľ sa nám, chvalabohu, darí ako aj okolitým samosprávam.“

Aké sú vaše plány? V čom chcete pokračovať a čo chcete nové priniesť?

„Chcem pokračovať vo veľkej dobrej a povedal by som aj prísnej finančnej disciplíne, čiže tento poriadok tu chcem, aby sa dodržiaval aj v budúcich rokoch. Keď som pozeral svoj program s programami mojich protikandidátov, my sa na 70 – 75 percent zhodujeme. Každý kandidát, ale aj každý poslanec chce rozvoj mesta. Komu by nezáležalo na tom, aby sme tu budovali, aby sme opravovali infraštruktúru, chodníky, cesty, robili detské ihriská a vnútrosídliskové bloky. Ja som svoj program postavil na takých troch pilieroch. Prvá oblasť je oblasť rozvoja mesta, druhá je sociálna oblasť a tretia je oblasť vzdelávania. Ja som program kreoval do desiatich bodov a mal som možnosť každodenne sa stretávať s ľuďmi, robil som anketu na sociálnej sieti, kde bola úžasná interakcia. Ľudia mi tam vypichli mnoho bodov a z pozície prednostu mesta som bol v dennodennom kontakte s problémami a skutočnosťami, ktoré sa v meste objavovali, takže som to rozpracoval do takýchto bodov, ako je doprava, bezpečnosť, občianska vybavenosť a výstavba, zdravotníctvo a sociálne služby, životné prostredie, investície. Samostatná oblasť v programe je oblasť našej miestnej časti Orkucany. Ďalej je to kultúra a šport, školstvo a vnútorná správa.“

V čom vidíte najväčší problém mesta?

„Ja si dovolím tvrdiť, že z mojej pozície vidím do všetkého, čiže môj program by mohol mať aj štyristo bodov, lebo všetko ma trápi, všetko vidím. Zhodneme sa na 90 percent so všetkými, že je to doprava, je to problém parkovania, je to problém parkovísk. A tu práve som si dával prvú vec, kde chcem zavolať, máme aj v Sabinove šikovných chlapcov, odborníkov, dopravných inžinierov, zaviesť, vypracovať a implementovať návrh dopravy, ktorý nám ukáže, ako v tej doprave ísť ďalej. V nadväznosti aj na obchvat mesta, ktorý, chvalabohu, po rokoch sa pohol. Slovenská správa ciest dostala peniaze na majetkovoprávne vysporiadanie toho roku, na budúci rok a malo by sa začať s výstavbou po tých verejných obstarávaniach možno niekedy horizont 2021 – 2022, tak by to mohlo ísť. Boli by sme veľmi radi, toto by nám veľmi odľahčilo život, životné prostredie nielen nám, ale aj okolitým obciam. Ľuďom by sa žilo trošku ľahšie.“

Foto
Michal Repaský / facebook.com/repasky.michal

Aké je zloženie zastupiteľstva?

„Na budúci týždeň si chcem s každým jedným novozvoleným poslancom sadnúť, pogratulovať, rozobrať veci, keďže som sa zúčastňoval zastupiteľstiev, aké sú ich názory na tie veci, ktoré nám dobre fungovali a čo by sme mohli zmeniť. To znamená, čo sa týka rokovacieho poriadku, organizačnej štruktúry, odmeňovania poslancov, ich postavenia, kde sa vidia, čo by chceli, pretože sú to odborníci v oblasti výstavby, sú tu súkromní podnikatelia, inžinieri, magistri. Vidím široké uplatnenie a ja chcem využiť každého pre rozvoj nášho mesta, aby každý svojou čiastkou participoval na napredovaní a rozvoji mesta. Ja som kandidoval ako nezávislý. Máme tam ôsmich nezávislých poslancov, sú tam traja poslanci za KDH, dvaja sú za OĽaNO – NOVA. Ďalej je tam jeden za SNS, jeden je za SPOLU. Poznám ich všetkých, sú to spolužiaci, kamaráti. Ja si ich vážim, čiže si myslím, že my spoločnú reč musíme nájsť pre rozvoj mesta. Jasné, teraz sú tie lakte nejaké, ale to je povolebný folklór, to sa utrasie debatami, diskusiami a hlavne komunikáciou a kompromismi, tá spoločná cesta sa nájde pre každého.“

Čo sa týka personálnej stránky, výrazne sa obmenilo zastupiteľstvo?

„Áno, zostali nám šiesti poslanci, ktorí boli aj v minulom parlamente a deviati sú noví. My sme pred voľbami znížili počet volebných obvodov na tri a znížili sme počet poslancov na pätnásť zo sedemnásť. Predtým sme mali šesť volebných obvodov. Bola taká politická vôľa v parlamente, tak sa dohodli, čiže musíme to akceptovať, aj sme to akceptovali a takto rozhodli zástupcovia ľudu v našom mestskom parlamente.“

Aké sú vaše najväčšie ciele na najbližšie štyri roky?

„V prvom rade chcem desiaty bod môjho programu – vnútorná správa – urobiť zmeny na úrade. Ja som deklaroval personálny a procesný audit, toto chcem. Zavediem elektronickú dochádzku a ďalšie veci, aby sa zefektívnil výkon verejnej správy. Aby ľudia boli v práci spokojní, mali na to podmienky a vychádzali z roboty vysmiati. Toto je dôležité. Aby človek bol spokojný, boli tu dobré medziľudské vzťahy a tí ľudia pochopia, že sú tu pre tých 12707 občanov nášho mesta. Toto je dôležité. Chcem ďalej pokračovať v investíciách, v tom nastavenom trende. Máme úžasných chlapcov na Regionálnom rozvoji. Chceme ísť do SMART technológií, SMART koncepcií a rozvíjať jednotlivé časti. Samozrejme, na čo budeme mať. Akú perinku máme, takou sa prikryjeme. Chceme každé jedno euro efektívne v meste využiť tak, aby to slúžilo pre ten verejný záujem, aby sme spĺňali našu hlavnú úlohu, to znamená služby a rozvoj mesta.“

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre