Nový starosta Terasy Marcel Vrchota: „Môj záväzok je pracovať tak, ako keby boli voľby každý rok“

KošiceArchívKomunálne voľby 2018

Výsledky volieb na Terase boli pre mnohých prekvapením.

Čo hovoríte na výsledky volieb?

V prvom rade chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť a samozrejme aj tým voličom, ktorých som presvedčil a dali hlas mne.

Kam budú smerovať vaše prvé kroky vo funkcii?

Prvé kroky pri nástupe do funkcie budú smerovať na úrad. Chcem sa spoznať so všetkými zamestnancami a budem sa potom ďalej radiť s novozvolenými poslancami o našich prioritách a o tom, čo budú naše najbližšie kroky.

Aké sú vaše vízie pre sídlisko?

V prvom rade nás čaká veľká diskusia s novozvoleným primátorom o kompetenciách mestskej časti. To znamená, o tom, čo bude mestská časť spravovať. Rád by som bol, ak by sme mali viac opravených chodníkov, udržiavanú zeleň, takisto viac odpadkových košov a kompetencie, čo sa týka výstavby cyklochodníkov. Dalo by sa spomenúť viac vecí, ako napríklad komunitná záhrada.

Čo považujete za najväčší problém sídliska? Čo sa vám bude riešiť na sídlisku najťažšie?

Predpokladám, že to bude bezpečnosť, hlavne bezdomovci. Na to sa sťažovali obyvatelia, keď sme v kampani robili prieskum. Budem to riešiť v úzkej spolupráci s mestskou políciou. Musíme sa na to pozerať z dvoch pohľadov, jednak je tu problém bezdomovcov ako takých. Pokiaľ neznečisťujú verejné priestranstvo, je veľmi ťažké ich vykázať z mestskej časti. Môžeme sa na to pozerať ale aj z druhej strany, ako na to nazerajú obyvatelia Terasy, či sa napríklad cítia bezpečne. Chcel by som, aby mestská polícia posilnila stavy a hlavne aby boli viditeľní mestskí policajti na uliciach.

Ako vnímate otázku parkovania?

Budeme pripravovať koncepciu s výhodami pre rezidentov, to považujem za jednu z priorít. Takisto aj problém s dodávkami: Mestská časť vynaložila prostriedky na osadenie tabúľ, prijala sa legislatíva a myslím si, že je to celkom prospešné. Možno by bolo dobré zriadiť parkovisko pre tieto nadrozmerné autá, aby si nemuseli hľadať miesto kade-tade po mestskej časti.

Terasa zažíva „developerský boom“, ktorý môže trochu ohroziť zeleň na sídlisku. Ako sa k tomu staviate?

Chceme zachovať Terasu ako zelené sídlisko, to som hovoril pred voľbami a hovorím to aj po voľbách. Budeme komunikovať s developermi, budeme sa snažiť nájsť spoločnú reč tak, aby nedochádzalo k znižovaniu zelene na Terase. Sú ešte aj voľné plochy, kde sa môže realizovať výstavba aj mimo centra mestskej časti.

Sú aj projekty, v ktorých chcete po svojom predchodcovi pokračovať?

Určite chceme udržať kultúrne projekty, pretože si myslím, že boli dobré. Do týchto podujatí sa budem snažiť viac vtiahnuť aj obyvateľov mestskej časti, aby boli hrdí na to, že sú Terasania.

Ako hodnotíte komunálne voľby?

Mám radosť z toho, že boli zvolení všetci poslanci, ktorých sme mali v tíme a som rád, že sa tento tím podarilo vyskladať. Ukázalo sa, že v jednote je sila. Počas kampane som si viackrát vypočul vetu „Bodaj by boli voľby každý rok“. Môj záväzok je pracovať tak, ako keby boli voľby každý rok.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre