O rozšírení kanalizačnej siete vo Veľkom Šariši rozhodnú mestskí poslanci

VýchodSpravodajstvo

Plánuje sa v lokalite s výstavbou rodinných domov.

Mesto Veľký Šariš chce rozšíriť vodovodnú a kanalizačnú sieť o ďalšie tri kilometre. Stavbu chce financovať prostredníctvom úveru. Zámerom sa budú zaoberať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí.

Na túto stavbu má mesto vydané stavebné povolenie už približne sedem rokov. Samospráva sa uchádzala o externé zdroje, na tento účel však neboli vyhlásené výzvy alebo neboli oprávnenými žiadateľmi. Oslovila ich možnosť využitia úveru z Environmentálneho fondu.

„Ide o úver, ktorý môže samospráva získať na krytie spomenutých vecí na obdobie až 20 rokov s fixovaným úrokom vo výške 0,1 percenta. Budeme potrebovať takmer milión eur na tri kilometre nových trás verejného vodovodu a kanalizácie s tým, že sú tam aj iné technologické zariadenia, ako sú tlakové stanice a podobne,“ uviedol primátor Viliam Kall.

Dostavba by mala byť zameraná na prípravu nových lokalít, kde sa v najbližšom období očakáva výstavba rodinných domov, alebo sa už aj začala.

„Výhodou úveru je, že financie môžeme použiť aj na fotovoltické zariadenia či nové verejné osvetlenie. Ak nám zostanú voľné zdroje, určite pôjdeme aj do nejakej elektrickej sebestačnosti,“ doplnil primátor.

Foto
Poslanci sa budú zaoberať investičným zámerom na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva / TASR

Pri úvere vo výške približne milión eur a splatnosti 20 rokov ročná splátka predstavuje sumu približne 50-tisíc eur.

„Čím skôr stavbu zrealizujeme, tým dochádza určitým spôsobom k šetreniu financií z dôvodu, že ak by sme zákazku robili v neskoršom období, tá cena by bola vyššia, inflácia a tak ďalej,“ skonštatoval primátor.

Na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa budú poslanci zaoberať investičným zámerom.

„Na základe toho bude spustené verejné obstarávanie. Podpis zmluvy očakávam v lete s tým, že do zimy alebo v jeseni je možné, že budú začaté prvé stavebné práce. Predpokladám, že vzhľadom na rozsah samotné práce potrvajú do konca budúceho roka, ak nedôjde k nejakým komplikáciám,“ dodal Kall.

 

Zdroj: TASR

Komentáre