O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo takmer 73-tisíc občanov

SlovenskoArchívParlamentné voľby 2023

Ide o historicky najvyšší počet.

Včera (9.8.) uplynula zákonná lehota na podanie žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Záujem o takúto formu voľby malo 72 993 ľudí zo 131 štátov, pričom vyše 3000 ľudí už odvolilo.

„Väčšina žiadosti bola podaná elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie, ktorú spustilo ministerstvo vnútra ako novinku pre septembrové voľby. V listinnej podobe podalo žiadosť len 477 voličov,“ uviedol rezort.

Počet žiadostí naznačuje záujem voličov a neznamená automaticky, že všetci musia odvoliť. Najviac žiadostí prišlo z Českej republiky, Spojeného kráľovstva a z Nemecka. V prvej desiatke nasledujú Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, USA, Belgicko, Írsko a Dánsko. Slováci však prejavili záujem voliť napríklad aj z Madagaskaru, Grónska či Zimbabwe.

„Verím, že výrazne vyšší záujem o voľbu poštou je aj vďaka tomu, že systém je jednoduchší a aj preto, že sme mali informačnú kampaň ministerstva vnútra a ostatných rezortov, a zapojili sa celkom dobre aj iné organizácie,“ uviedol premiér Ľudovít Ódor.

Návratnú obálku s hlasovacím lístkom doručilo na ministerstvo vnútra doteraz viac ako 3000 voličov.

Na základe počtu žiadostí bolo utvorených 18 osobitných volebných okrskov pre voľbu poštou, na jeden okrsok tak pripadá viac ako  4 000 voličov. Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, môže najneskôr do 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej osobitnej okrskovej volebnej komisie pre voľbu poštou,“ uviedlo ministerstvo.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Všetkým voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou, budú najneskôr do 21. augusta zaslané volebné materiály na hlasovanie.

„V prípade, že pôvodná zásielka s materiálmi na hlasovanie sa Ministerstvu vnútra SR vrátila ako neprevzatá, respektíve nedoručená, môžu voliči cez webovú aplikáciu požiadať o opätovné zaslanie materiálov, pričom  majú možnosť adresu v zahraničí zmeniť. Posledný možný termín na podanie žiadosti o opakované zaslanie volebných materiálov (aj doručenie žiadosti na MV SR) je 20. september,upozornil rezort.

Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné zaslať tak, aby bola na ministerstvo doručená najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 hod.

Ak obálka nebude doručená včas, prípadne ju občan neodošle, môže 30. septembra voliť klasicky v obci svojho trvalého pobytu alebo mimo na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je však zrušiť registráciu o voľbu poštou predtým, ako volič požiada o hlasovací preukaz.

„Z dôvodu možnosti voľby poštou sa hlasovacie preukazy budú vydávať od 16. augusta. Vtedy už bude každá obec vedieť, kto požiadal o voľbu poštou, a tomu obyvateľovi obec nemôže vydať hlasovací preukaz,“ vysvetlilo ministerstvo.

Foto
O voľbe poštou informoval premiér Ľudovít Ódor / TASR

Rezort posiela voličom obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Pri písomnej žiadosti sú voličovi zaslané aj hlasovacie lístky, pri elektronickom podaní si volič stiahne hlasovací lístok vybraného zaregistrovaného politického subjektu z webovej stránky ministerstva.

„Ak sú údaje na hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, volič vytlačí obidve strany hlasovacieho lístka, pokiaľ možno obojstranne. V prípade nemožnosti obojstrannej tlače, oba listy hlasovacieho lístka pevne spojí. Ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je takýto hlasovací lístok neplatný, upozornil rezort.

Volič môže, ale nemusí upraviť hlasovací lístok zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov (prednostné hlasy). Hlasovací lístok volič vloží do obálky na hlasovanie s pečiatkou ministerstva, ktorú vloží do návratovej obálky označenej heslom VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL. Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné.

 

Zdroj: TASR

Komentáre