Obnovený vodný mlyn v Kostoľanoch nad Hornádom má prezentovať umenie a kultúru

VýchodKultúra

Cieľom je vytvoriť kultúrno-spoločenské centrum so širokým záberom aktivít a podujatí.

Zrekonštruovaný starý vodný mlyn v obci Kostoľany nad Hornádom bol sprístupnený verejnosti. Jeho priestory budú po novom slúžiť v prospech prezentácie umenia a kultúry. Zároveň priblížia návštevníkom, ako sa v minulosti spracovávalo zrno a vyrábal chlieb.

„Je to ďalší z ekoturistických projektov, ktorý podporujeme v rámci programu Terra Incognita, kde sa snažíme podporiť autenticitu, zachovať staré tradičné remeslá a snažíme sa o to, aby sme im opäť vdýchli históriu. Bude slúžiť ako zážitkové centrum či už pre rodiny s deťmi, alebo pre školské výlety. Samotný projekt bol podporený sumou 45-tisíc eur v rámci programu Terra Incognita,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Posledný mlynár v obci zomrel v roku 2001, ale mlyn bol plne funkčný približne do 50. rokov minulého storočia.

„Už môj predchodca začal s projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu mlyna. Po mojom nástupe do funkcie sme pristúpili k jednotlivým krokom. Po majetkovom vysporiadaní sme sa pustili do náročnej rekonštrukcie, ktorá pozostávala z viacerých etáp,“ doplnil starosta obce Anton Medvec.

Foto
Mlyn má prezentovať umenie a kultúru / TASR

Projekt rekonštrukcie, ktorá trvala štyri až päť rokov, bol vyčíslený približne na 400-tisíc eur. Obec ju financovala z vlastných zdrojov, úverových zdrojov a spomenutej dotácie v rámci dotačného programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Cieľom je vytvoriť z budovy mlyna kultúrno-spoločenské centrum so širokým záberom aktivít a podujatí.

„Bude tu inštalovaná aj stála expozícia, ktorá bude poukazovať na históriu dorábania chleba na našom území, na spôsoby mletia zrna. Na to budú nadväzovať potom aj ďalšie aktivity, ktoré v obci máme nachystané,“ vysvetlil starosta.

Mlyn bude pre návštevníkov počas letnej sezóny k dispozícii každú nedeľu popoludní. Neskôr to bude podľa podujatí, ktoré bude obec organizovať.

 

Zdroj: TASR

Komentáre