Obyvatelia Rožkovian bojujú za bezpečnosť križovatky a železničného priecestia

VýchodSpravodajstvo

Na týchto miestach zahynulo deväť ľudí.

Obec Rožkovany sa aj v týchto dňoch venuje problematike zvýšenia bezpečnosti križovatky ciest prvej a tretej triedy pri vstupe do obce, ako aj železničného priecestia. Na týchto miestach zahynulo deväť ľudí. Riešením by mal byť jeden z dvoch projektov, ktoré pre tento úsek navrhli a intenzívne o nich rokujú aj kompetentné orgány. Situáciu sledujú aj organizátori pochodov za zvýšenie bezpečnosti v tomto úseku. „Nakopilo sa toho dosť. Sú dva varianty už dlhšiu dobu, ale vyjadrenia majú prísť od kompetentných, kto sa k akému variantu vlastne prikloní. Skomplikovalo sa to z toho dôvodu, že je tu problém s autobusovou dopravou,“ uviedol jeden z organizátorov protestov Miloš Sekerák.

Foto
Protest v Rožkovanoch / RÁDIO KOŠICE

Pri jednej možnosti sa počíta s vybudovaním bezpečnostných opatrení na ceste prvej a tretej triedy, zrušením zastávok na ceste prvej triedy a ich presunutím na obratisko, ktoré by pre autobusové spojenia znamenalo zachádzku približne 250 metrov smerom do obce. V súvislosti s tým vydala SAD zamietavé stanovisko, podľa ktorého by obec prišla o väčšinu autobusových spojov v smere do Lipian a Prešova. Práve preto sa aj obec rozhodla urobiť prieskum, podľa ktorého sú občania za druhý variant s ponechaním autobusových zastávok na hlavnej ceste v samostatných zastávkových pruhoch, vybudovaním napájacích chodníkov a osvetlených priechodov pre chodcov. Záverečné slovo bude mať Slovenská správa ciest.

Ako skonštatoval Sekerák, vzhľadom na to, že ide o otvorenú vec, ani organizátori protestov nechcú robiť problémy a unáhlené závery: „Máme plánovaný protest budúci piatok. Akým spôsobom by mal vyzerať, to je ešte na zváženie. Debata bola, že budeme protestovať každý mesiac. Nechcem od toho ani upustiť a ani do toho bezhlavo ísť, ale určite zorganizujeme a teraz by som chcel tým piatkom poukázať na problém bezpečnosti cestujúcich a účastníkov dopravy, či už vlakom, alebo autobusom.“

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vydali pred pár dňami vyhlásenie súvisiace so zmenami na priecestí v Rožkovanoch. Podľa hovorcu ŽSR Michala Lukáča majú pripravené na podpis zmluvy so zhotoviteľom realizácie dvoch variantných riešení zvýšenia bezpečnosti priecestia.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre