Obyvatelia Sabinova sa opäť môžu zapojiť do participatívneho rozpočtu

VýchodSpravodajstvo

O projektoch bude hlasovať verejnosť.

Do participatívneho rozpočtu mesta Sabinov sa môže verejnosť zapojiť aj tento rok, obyvatelia môžu svoje projekty predložiť počas celého apríla. Sabinov má participatívny rozpočet vo svojej rozpočtovej politike už štvrtý rok, občania sa tak môžu zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov.

„Vďaka vašej snahe sa v minulých rokoch podarilo dovybaviť altánok na Šanci, zrekonštruovať ihrisko pri bývalej Obchodnej akadémii, podporiť Dia deň, prípadne doplniť detské ihrisko o nové hracie prvky. Aj tento rok je na tento účel schválený rozpočet vo výške 5000 eur,“ uvádza mesto.

Foto
O projektoch bude hlasovať verejnosť / facebook.com/MestoSabinov

Zámerom projektu môže byť úprava verejného priestoru, životné prostredie či voľnočasové aktivity. Rovnako môže byť zameraný aj na infraštruktúru, občiansku vybavenosť a aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi obyvateľmi. Projekty však nesmú mať podnikateľský charakter a realizované musia byť na území mesta Sabinov. Hlasovať o nich bude verejnosť.

Žiadosť môžu podať občania s trvalým pobytom v meste Sabinov, ktorí sú vo veku minimálne 15 rokov a tiež občianske združenia a neziskové organizácie so sídlom v Sabinove. Súčasťou žiadosti musia byť stručné informácie a projekte, predpokladané náklady projektu a prínos pre rozvoj mesta Sabinov.

Žiadosť o projekt je možné podať elektronicky, písomne na mestskom úrade, poštou či vyplnením elektronického formulára na stránkach mesta, kde je zverejnené aj tlačivo formulára.

„Akceptované budú aj žiadosti, ktoré budú zaslané voľne písanou formou, avšak musia byť dodržané formálne náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať,“ upozornila radnica.

 

Zdroj: SITA

Komentáre