Ocenenie vedec roka získal Martin Orendáč z košickej univerzity

KošiceĽudsKE

UPJŠ bola úspešná aj v kategórii mladý vedecký pracovník.

Pätica vedeckých pracovníkov si v hlavnom meste prevzala ocenenia Vedec roka SR 2023. Komisia vybrala laureátov spomedzi 48 nominovaných vedeckých osobností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života na Slovensku.

V kategórii vedec roka získal ocenenie Martin Orendáč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Ocenenie získal za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a za mimoriadnu grantovú úspešnosť.

„Zaoberáme sa štúdiom magnetických vlastností rôznych látok pri nízkych teplotách. Cieľom je získať nové poznatky, ktoré ovplyvňujú správanie týchto látok a tieto využiť predovšetkým v budúcich technológiách,“ povedal Orendáč.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ bola úspešná aj v kategórii mladý vedecký pracovník, kde ocenenie získala odborníčka v oblasti elektrochémie, elektrochemických senzorov Ivana Šišoláková. Podľa jej slov ocenenie získala za prínos pri vývoji elektrochemických senzorov. Zároveň za budovanie významnej medzinárodnej spolupráce so súkromným sektorom.

Foto
V kategórii vedec roka získal ocenenie Martin Orendáč z UPJŠ v Košiciach / TASR

Laureátom v kategórii inovátor roka sa stal Alexander Schrek zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Odborník na výskumnú, vývojovú a inovačnú činnosť v oblasti technológií tvárnenia získal ocenenie za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom.

Ocenenie technológ roka získal Miloš Mičian zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Odborník v oblasti výskumu a vývoja technológií procesov zvárania dostal ocenenie za výskum a vývoj technologických postupov zvárania vysokopevných ocelí pre prax.

„Prepojenie teórie s praxou pri aplikovanom výskume, ktorý my robíme, je veľmi dôležité. Keby sme to neprenášali niekde do priemyslu, tak by veda a výskum ostali niekde za bránami a múrmi univerzity. Myslím si, že aj to bol asi dôvod, že si nás hodnotiaca komisia vybrala,“ uviedol vedec.

Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal odborník v oblasti umelej inteligencie Igor Farkaš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím modelov umelých neurónových sietí, získané v spolupráci so zahraničnými partnermi, a za rozvíjanie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda.

„Som nesmierne vďačný, že medzi nami máme mnoho jednotlivcov, ktorí sa rozhodli ísť cestou objavovania a inovácií. Práca vedcov je totiž ako práca priekopníkov - často sa pohybujú na neznámom území, neustále hľadajú nové poznatky a posúvajú hranice nášho chápania. Bez ich odvahy a odhodlania by sme ako spoločnosť nemohli napredovať,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker a vedcom poďakoval za nenahraditeľný prínos.

 

Zdroj: TASR

Komentáre