Ochranári počítali v Tatrách jedincov vzácneho hlucháňa hôrneho

VýchodZaujímavosti

Najpočetnejšia lokalita je v Západných Tatrách.

Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) uskutočnili v Tatrách komplexné sčítanie hlucháňa hôrneho, pričom narátali takmer dve stovky jedincov na 70 lokalitách a tokaniskách. Išlo o 88 kohútov a 107 sliepok.

„Tohtoročné sčítanie prinieslo zaujímavé výsledky, ktoré sú dôležitým ukazovateľom vývoja populácie tohto druhu. Sú zároveň aj bodom, od ktorého sa budú odvíjať ďalšie monitoringy hlucháňa a predovšetkým zefektívnenie jeho ochrany,“ uviedla zoologička Erika Feriancová.

Na pilotnom monitoringu sa zúčastnilo 39 zamestnancov, pričom mu venovali 139 terénnych dní. Jeho cieľom bolo zistiť a overiť prítomnosť vzácneho hlucháňa na známych lokalitách, ako aj odhadnúť početnosť populácie v Tatrách i stav a kvalitu biotopov.

Foto
Ilustračná fotografia / TANAP

Veľkú dôležitosť pre úspech samotného sčítania mali podľa Feriancovej terénne pochôdzky počas celého predchádzajúceho obdobia. Ochranári zhromažďovali údaje nielen o výskyte jedincov, ale aj o tokaniskách a hniezdiskách hlucháňa.

„Sčítajúci zaznamenávali aj pobytové znaky ako trus, pierka, hradovacie stromy, stopy po konzumácii púčikov drevín a predovšetkým priame pozorovania,“ doplnila zoologička.

Pre získanie čo najpresnejších údajov o početnosti bolo potrebné pred samotným tokom prechádzať v priebehu skorej jari lokality, ktoré svojím charakterom zodpovedajú nárokom hlucháňa. Neskôr, v dobe toku v skorých ranných hodinách navštevovali ochranári tieto miesta a spočítavali tokajúce kohúty a sliepky. Súčasťou samotného sčítania bol aj zber vzoriek trusu na účely genetickej analýzy.

Jedna z najpočetnejších lokalít výskytu hlucháňa sa nachádza v oravskej časti Západných Tatier, podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka sa mu však darí aj v Belianskych či centrálnych Tatrách, v Tichej i Kôprovej doline:

„Presné lokality nebudeme konkretizovať, aby ho ľudia zbytočne nevyhľadávali, nefotili a nerušili. TANAP je baštou výskytu hlucháňa. Mnohé lokality na Slovensku sú však už bez tohto vzácneho živočícha.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre