Od dnešného dňa sa sprísnili viaceré opatrenia

SlovenskoKoronavírus

Kde sa potrebujete preukázať negatívnym výsledkom COVID testu?

Vláda Slovenskej republiky uplynulú nedeľu (28.2.) prijala uznesenie s platnosťou do 19. marca. Od dnešného dňa sa zmenili podmienky zákazu vychádzania. Od 20.00 do 1.00 hod. budú zakázané akékoľvek nákupy či využívanie služieb. Od 1.00 do 5.00 hod. neplatí zákaz vychádzania.  

Zamestnanci, ktorí nemôžu pracovať z domu, sa musia preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní. Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú negatívny COVID test nie starší ako 7 dní či potvrdenie od zamestnávateľa, pričom ich práca je obmedzená od 5.00 do 20.00 hod.

V tomto čase je možné ísť na nákup nevyhnutných potrieb či preventívnu prehliadku k lekárovi, či už ako pacient, alebo sprievod. Ďalšou z výnimiek je aj presun do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci. Rodičia môžu ísť v danom čase s dieťaťom do šiestich rokov do jedného kilometra od domu. Výnimkou je aj účasť na pohreboch blízkej osoby alebo na krste či uzavretie manželstva. Opatrenia sa nevzťahujú ani na cestu na test a očkovanie proti koronavírusu. Umožnená je aj cesta dieťaťa a sprevádzajúcej osoby za rodičom či inou osobou, ktorá má právo na styk s dieťaťom, ale aj cesta rodiča a inej oprávnenej osoby pri striedavej starostlivosti či na stretnutie po dohode rodičov.

Foto
Polícia sprísnila kontroly / TASR

Občania, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom COVID testu nie starším ako 7 dní, môžu v čase od 5.00 do 20.00 hod. navštíviť výdajné miesta obchodov, poštu, zberný dvor, čistiareň odevov, očnú optiku, predajne tlačovín, banky, poisťovne či knižnice. Týždenný test je potrebný aj v servise bicyklov či motorových vozidiel, na STK a emisných kontrolách, v záhradkárstvach, opravovniach obuvi a v servisoch telekomunikačnej techniky, ale aj na hromadných podujatiach povolených Úradom verejného zdravotníctva. Negatívny výsledok testu sa vyžaduje aj na úradoch pri vybavovaní úkonov, ktoré sa nedajú vykonať na diaľku či pri ceste na pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy.

Žiaci majú od 5.00 do 20.00 hod. výnimku na cestu do školy. Jeden rodič alebo zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti so žiakom materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiakom špeciálnej školy potrebuje negatívny test na koronavírus. Štarší žiaci a študenti s prezenčnou výučbou musia absolvovať testovanie na COVID-19. Test potrebuje aj osoba, ktorá žiaka sprevádza do školy. Prezenčná výučba je umožnená aj študentom niektorých ročníkov vysokoškolských medicínskych programov.

Bez časového obmedzenia a negatívneho výsledku testu na koronavírus platí výnimka na cestu do zdravotníckeho zariadenia z dôvodu neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti. Rovnako je umožnená cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo do lekárne. Venčenie psa alebo mačky je povolené do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska. Obmedzenia sa nevzťahujú ani na starostlivosť o hospodárske zvieratá či na cestu za veterinárnou starostlivosťou. Ďalšou z výnimiek je aj dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní, na pojednávanie či verejné zasadnutie. Cesty do zahraničia sú povolené, ale s negatívnym výsledkom COVID testu.

Osoby staršie ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutí, ktorí sa pohybujú pomocou vozíka a osoby so stredným alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo závažnou poruchou autistického spektra môžu ísť od 5.00 – 20.00 hod. na zdravotnú prechádzku bez negatívneho testu. Pobyt v prírode a individuálny šport je možný v rámci okresu bez obmedzenia času, pričom Košice sú brané ako jeden okres. V čiernych okresoch sa vyžaduje aj preukázanie sa negatívnym výsledkom testu.

Pri výnimkách, ktoré sú podmienené negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu, je alternatívou doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace. Test nepotrebujú ani zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Výnimku majú aj osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje absolvovať testovanie na koronavírus.

 

Zdroj: TASR


 

Komentáre