Od hmlových obrázkov k fotografiám

KošiceHistoricKE

Dnes prinášame krátky, no zaujímavý profil priekopníka košickej fotografie, Imricha Emanuela Rotha.

Koncom 40. rokov 19. storočia sa natrvalo usadil v Košiciach tunajší rodák Imrich Emanuel Roth. Pôsobil tu ako súkromný učiteľ maľovania a kreslenia a pravdepodobne z ciest si doniesol aj dagerotypickú kameru. Začiatkom 50. rokov si na Hlavnej ulici zriadil fotografický ateliér, ktorý bol prvým fotografickým ateliérom nielen v Košiciach, ale i na území dnešného východného Slovenska.

Foto
Portrét Imricha Emanuela Rotha  / Slovenská národná galéria

Významný Košičan Imrich Emanuel Roth sa narodil v Košiciach pred 105 rokmi, v roku 1814. Matka bola majiteľkou židovskej reštaurácie. Rodičia dbali o výchovu svojich detí a podporovali ich v štúdiu. Imrichov brat Matej skončil školu v Padove a stal sa prvým košickým lekárom židovského pôvodu. Imrich Emanuel sa vybral inou cestou, umeleckou sférou a stal sa známym a uznávaným umeleckým fotografom a maliarom. Svoje zahraničné štúdium započal vo Viedni a pokračoval v Mníchove a v Düsseldorfe. Umeleckej verejnosti bol známy už v 30. rokoch 19. storočia svojimi maliarskymi prácami. Na študijných cestách navštívil i Paríž, Alexandriu a Carihrad. Dlhšie sa zdržal v Paríži, kde mal možnosť oboznámiť sa s technikou fotografovanian práve v  čase prudkého rozvoja fotografie.

K objavu fotografie prispeli hľadania a objavy mnohých vedcov, chemikov, fyzikov a matematikov. V tejto oblasti bádania boli najúspešnejšími Louis Mandé Daguerre a Joseph Nicéphor Niepce. Niepceova mravenčia práca a po jeho smrti aj Daguerrove pokusy, boli zavŕšené v roku 1839, ked francúzsky fyzik D. F. Arago na zasadnutí Akadémie v Paríži predstavil nový vynález — dagerotypiu. Ďalším významným objavom bol tzv. Petzvalov objektív, nazvaný podľa vynálezcu – matematika a fyzika zo Spišskej Belej Jozefa Maximiliána Petzvala. Bol autorom prvého matematicky vypočítaného vysokosvetelného špeciálneho fotografického objektívu (1840), vďaka ktorému došlo ku skráteniu času snímania. Nahradil dovtedy používanú šošovku Ch. Chevaliera, ktorá bola používaná v Daguerrových prístrojoch a vyžadovala osvit dlhých 20 – 40 minút.

Foto
Jedna z malieb I. E. Rotha / HistoricKE

V Košiciach mali prvý kontakt s fotografiou začiatkom 40. rokov 19. storočia. V Košiciach aj v Prešove pôsobil viedenský akademický sochár a maliar Wilhelm Berg. Je pravdepodobné, že pracoval už s novým aparátom zdokonaleným Petzvalovou optikou. Portrétoval Košičanov od 8. hodiny ráno do 18. hodiny. V roku 1843 si ako jedni z prvých Košičanov mohli odniesť dagerotypické obrázky za 6 až 12 zlatých.

Foto
Pohľad na prvý fotografický ateliér, ktorý sídlil v dome na dnešnej Hlavnej 12 / HistoricKE

Ale vráťme sa k Imrichovi Emanuelovi. V Pešť-Budíne tvoril ako maliar v roku 1843. V roku 1844 prechádzal cez Košice a Prešov až do Bratislavy, kde obecenstvu predvádzal „hmlové obrázky“ zhotovené na princípe maľby s grisailovou technikou podľa dagerotypických predlôh.

Do svojho podniku prijímal aj spoločníkov a pomocníkov. Niektoré firemné označenia na fotografiách udávajú, že jeho ateliér pracoval určitý čas pod názvom I. E. Roth a Lovich, ktorý mal ateliér v Pešť-Budíne a Szatmári. Roth s ďalším fotografom Kleczerom vystavoval v roku 1857 na I. hornouhorskej poľnohospodárskej a priemyselnej výstave. Z fotografickej dielne E. I. Rotha pochádzajú najstaršie fotografické pohľady mesta. Niektoré jeho fotografie sa dostali aj do Bruselu na svetovú výstavu v roku 1857.

Foto
Reklama akademického maliara Emanuela Rotha v košických novinách Kaschau-eperieser kundschaftsblatt, r. 1852 / HistoricKE

E. Roth si v roku 1864 založil živnosť. Jeden zo svojich ateliérov prepustil v roku 1867 Rudolfovi Éderovi. Počas dvadsaťročnej činnosti pracoval rôznymi technikami spracovania fotografického obrazu. Z jeho ateliéru vyšli prekrásne kolorované dagerotypy, portréty zhotovoval i ferotypicky. Zachovala sa veľká kolekcia portrétov i vedút na slanom papieri a ukážky kolorovania. Tzv. mokrým procesom zhotovoval aj farebné fotografie — chromofotografie i portréty. Na základe dochovaného fotografického materiálu z jeho dielne možno rozdeliť jeho tvorbu na portrétnu a krajinársku. Vhodne v nej skĺbil výtvarné cítenie maliara s technickou zručnosťou fotografa. Jeho kolorované portréty vsadené do ozdobne rezaného rámu pôsobia na diváka ako dobový maľovaný portrét. Zaujímavosťou jeho portrétnej tvorby sú nepochybne snímky Cigánov, na ktoré reagovala aj dobová tlač ako o sťahovaní národov — presťahovaní sa košických Cígánov z Čermeľského údolia do výkladu fotografa I. E. Rotha.

Foto
Z fotografickej tvorby I. E. Rotha / Východoslovenské múzeum v Košiciach

Témou jeho krajín sú nielen Košice, ale napr. i Bardejov, Bardejovské Kúpele a okolitá krajina. Fotografické veduty vyrobené technikou slaného papiera sú vzácnym dokladom výzoru miest z 50. – 60. rokov.

Foto
Z fotografickej tvorby I. E. Rotha / Východoslovenské múzeum v Košiciach

Prierez jeho tvorby zachytáva album, ktorý obsahuje vyše 4000 prevažne portrétnych a pomenej krajinárskych fotografií a je súčasťou fotografickej zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach. Album možno datovať rokmi 1850 – 1870.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre