Odborníci ocenili košickú krytú plaváreň za projekt v úspore energií

KošiceSpravodajstvo

Úspora by mala vzniknúť na menšom odbere elektrickej energie a tepla.

Mestská krytá plaváreň získala druhé miesto v kategórii verejný sektor za projekt garantovanej energetickej služby v celoslovenskej súťaži EFEKTIA 2019. Oceňovanie najlepších projektov energetickej efektívnosti vo verejnom a súkromnom sektore vyhlasuje už tretí rok Asociácia poskytovateľov energetických služieb. „Našou prioritou bolo dosiahnuť, aby plaváreň nekumulovala straty, fungovala efektívne a hospodárne. Ocenenie je potvrdením, že MČ Staré Mesto sa stáva lídrom v úspore energií a ukazuje cestu, ako by mali fungovať verejnoprospešné športové zariadenia,“ uviedol starosta mestskej časti Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik.

Košická plaváreň uspela v rámci 50 prihlásených projektov. „Pilotný projekt Garantovanej energetickej služby odštartoval v októbri, všetky inštalované zariadenia prešli skúšobnou prevádzkou, sú plne funkčné a šetria náklady na energie, zvýšili kvalitu vody, zabezpečujú stálu teplotu a osvetlenie podľa druhu prevádzky,“ skonštatoval riaditeľ Mestskej krytej plavárne Vladimír Hlivák.

Foto
Mestská krytá plaváreň Košice / TASR

Ako informovala referentka masmediálnej komunikácie Starého Mesta Renáta Némethová, na plavárni došlo k výmene pôvodných svietidiel v bazénovej hale za nové úsporné LED svietidlá. Súčasťou projektu bola aj výmena bazénového filtračného čerpadla, vrátane pieskovej filtrácie, potrubných rozvodov a ventilov s automatickým riadením, dodávka novej riadiacej jednotky, systému merania a regulácie tepla a jeho prepojenie s riadením vzduchotechniky.

Plaváreň ušetrí na menšom odbere elektrickej energie a tepla. „Osvetlenie v bazénovej hale sa prepína do štyroch úrovní podľa využitia – preteky, súťaž, plávanie, údržba. Prepínajú sa podľa potreby a riešia intenzitu osvetlenia v bazénovej hale. Nová veľkokapacitná filtrácia s recirkulačným meničom zabezpečuje krištálovočistú vodu bez vzniku havarijných stavov,“ povedal Martin Nádenníček z dodávateľskej firmy Amper Saving.

Riadiaci systém Mervis slúži na ovládanie osvetlenia a výmenníkovej stanice tepla prostredníctvom počítača alebo mobilného telefónu diaľkovo aj lokálne. „Meranie a regulácia vo výmenníkovej stanici zabezpečuje komfort – stálu teplotu v celom objekte krytej plavárne, rovnako aj teplotu bazénovej a úžitkovej vody,“ vysvetlil Martin Jež zo subdodávateľskej spoločnosti Termomarket. Projekt bol vyčíslený na viac ako 342-tisíc eur bez DPH.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre