Odpad sa počas leta častejšie vyvážať nebude

KošiceSpravodajstvo

Frekvencia odvozu odpadu je stanovená na základe dohody s mestom Košice.

Téme vývozu odpadu v Košiciach sa pravidelne venujeme. Kým podľa jedných je aktuálny harmonogram dostatočný, iní by privítali častejší vývoz. Nás ale zaujímalo aj to, či sa frekvencia nezvýši s čoraz teplejším počasím. Keďže dochádza aj k rozkladu kuchynského odpadu a následnému zápachu v okolí kontajnerovísk, predísť by sa tomu dalo práve častejším vývozom. Slavomíra Brzová zo spoločnosti KOSIT pre Rádio Košice uviedla, že sa oproti zimným mesiacom žiadnej zmeny nedočkáme:

„Frekvencia odvozu odpadu je stanovená v zmysle podmienok dohodnutých s objednávateľom služby, mestom Košice, celoročne, bez ohľadu na sezónnosť. Z čiernych nádob na zmesový komunálny odpad od bytových domov prebieha zber 3-krát týždenne, od rodinných domov raz za týždeň. Hnedé nádoby na zber kuchynského bioodpadu sú vyprázdňované od bytoviek dvakrát týždenne, od rodinných domov raz za týždeň podľa vopred určeného harmonogramu. Umývanie čiernych zberných nádob prebieha ako v lokalitách s komplexnou bytovou výstavbou, tak od rodinných domov 1-krát ročne. O termíne umývania kuka nádob informuje obyvateľov rodinných domov v dostatočnom predstihu mestská časť.“

Foto
Znížená frekvencia vývozu je súčasťou úsporných opatrení mesta / TASR

Čo sa týka hnedých 240 litrových nádob na zber kuchynského bioodpadu, tie sú umývané od mája do októbra raz mesačne. 

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre