Ohrozí koronavírus štátnice a promócie študentov?

VýchodKoronavírus

Všetko závisí od vývoja aktuálnej situácie.

Vysoké školy na východnom Slovensku prispôsobili proces vzdelávania v súvislosti s opatreniami kvôli koronavírusu. Na väčšine univerzít sa výučba letného semestra realizuje takzvanou dištančnou formou. Študenti sa teda učia na diaľku prostredníctvom videokonferencií či webinárov.

„Prebieha dištančná metóda štúdia, to znamená, že študenti sú doma, sú online. Používame rôzne softvérové produkty, s ktorými sa môžeme skontaktovať so študentmi. Dostávajú zadania, úlohy, takže všetko funguje. Snažíme sa, aby to fungovalo v čo najlepšej možnej miere,“ uviedol prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer.

Na univerzitách sa skúškové obdobie pre väčšinu študentov začína podľa aktualizovaného harmonogramu akademického roka až v máji či v júni. Ako povedal hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Tomáš Zavatčan, v prípade nezlepšenia stavu aktuálnej situácie sa všetky skúšky a zápočty budú realizovať elektronickou formou:

„Existuje dostatok nástrojov na to, aby bolo možné realizovať skúšku a udeliť záverečné hodnotenie z absolútnej väčšiny predmetov. Jedným z nich je napríklad vlastný e-learningový portál univerzity, ktorý umožňuje online vzdelávanie aj testovanie. Skúšanie je možné tiež prostredníctvom videohovoru, počas ktorého študent môže používať podporný materiál, pričom jeho vedomosti sú preverené špecifickými metódami.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Zatiaľ nie je isté, či a ako študenti končiacich ročníkov absolvujú štátne záverečné skúšky. Tie by sa mali uskutočniť v súlade s platným zákonom, a teda osobne, čo potvrdila aj hovorkyňa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Zuzana Bobriková:

„Pri končiacich študentoch je spôsob absolvovania zápočtov a skúšok ešte nejasný, pretože sme požiadali aj o stanovisko ministerstva školstva. Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác musia byť v súlade s platnou legislatívou. Musia sa uskutočňovať osobne, ústne a pred skúšobnou komisiou, takže zatiaľ nie je jasné, akou formou by sa mohlo ukončiť štúdium tak, aby bolo v súlade s legislatívou. Budeme očakávať aj stanovisko ministerstva školstva.“

Ako vysvetlil Lumnitzer, Technická univerzita má v prípade potreby pripravené dva možné varianty blížiacich sa štátnic: „Za predpokladu, že by boli študijné programy, ktoré naplnia požiadavky učebných osnov, tak sa budeme snažiť tieto štátne skúšky zorganizovať, a to tak, že študent bude prítomný v učebni na univerzite a komisia sa bude nachádzať v svojich priestoroch a budú prepojení cez telemost. V prípade, že sa to nebude dať urobiť, tak štátne skúšky posunieme. V súčasnosti je ťažké povedať, o koľko ich posunieme. Situácia je dosť neprehľadná a mení sa zo dňa na deň.“

Štátnice by sa na UPJŠ mali v prípade zlepšenia situácie uskutočniť prezenčnou formou za zvýšených protiepidemiologických opatrení. „V opačnom prípade bude potrebné pripraviť aj v súčinnosti s ministerstvom školstva opatrenia, ktoré umožnia bezproblémovú realizáciu štátnic v medziach platnej legislatívy dištančnou formou. UPJŠ sa na tento scenár intenzívne priebežne pripravuje. Realizácia štátnic a úspešné ukončenie akademického roka v mimoriadnej situácii je prioritou vedenia univerzity,“ doplnil Zavatčan.

Promócie

Či a akým spôsobom budú na jednotlivých univerzitách promócie študentov, sa ozrejmní až podľa vývoja aktuálnej situácie. Ako doplnil Zavatčan, s najväčšou pravdepodobnosťou sa však posunú na neskorší termín:

„Promócie ako slávnostný akt udelenia vysokoškolského diplomu nemajú vplyv na ukončenie vysokoškolského štúdia. Vzhľadom na aktuálny vývoj predpokladáme, že sa promócie nebudú konať v plánovanom termíne a diplomy budú študentom odovzdané na študijnom oddelení príslušnej fakulty za zvýšených protiepidemiologických opatrení. Do úvahy prichádza slávnostné odovzdanie diplomov na jeseň pre tých, ktorí si ctia akademické obrady a radi tak urobíme.“

Zmeny zo dňa na deň

Svoj vyučovaní proces pozmenili aj vysoké školy a univerzity v ostatných mestách východného Slovenska vrátane Prešovskej univerzity (PU) v Prešove.

„Skúškové obdobie ešte nezačalo, nakoľko došlo k úprave harmonogramu akademického roka, predĺžil sa termín výučbovej časti semestra do 15. júna, a tým pádom sa predĺžilo aj skúškové obdobie letného semestra do 31. júla. Naši vyučujúci však pripravujú alternatívne formy hodnotenia tak, aby nebola potrebná osobná účasť študentov, pokiaľ si to bude situácia vyžadovať. Realizácia štátnych skúšok bola presunutá na termín od 1. júna, čo nám dáva dostatočný priestor na stanovenie konkrétnej alternatívy,“ informovala hovorkyňa PU Anna Polačková.

Promócie boli na detašovanom pracovisku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Rožňave pôvodne naplánované na začiatok mája, musela ich ale kvôli opatreniam presunúť.

„Momentálne sú posunuté na 12. júla. Ja si viem predstaviť promóciu aj cez webinár, keby k tomu došlo, že by sme mohli vedieť urobiť virtuálny záber na aulu, takže by mohli byť prítomní akademickí funkcionári cez webinár, cez svoje počítače, ale bude sa to všetko odvíjať od toho stavu, aký bude. Máme dátum naplánovaný, radi by sme to uskutočnili. Prinajhoršom, keď sa to, nedajbože, nebude dať, tak potom nám ostáva už len september alebo posledný augustový týždeň,“ povedala vedúca pracoviska Mária Kilíková. Všetky opatrenia a nariadenia jednotlivých škôl sa ale môžu v najbližších mesiacoch kedykoľvek zmeniť podľa vývoja aktuálnej situácie.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre