Okresný súd v parkovacej kauze dal za pravdu EEI, mesto musí byť súčinné

KošiceSpravodajstvo

Správu sme aktualizovali dnes (23.5.) o 17.00 hod. po tlačovom brífingu primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka.

V spore medzi mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI najnovšie Okresný súd Košice II rozhodol o neodkladnom opatrení v prospech parkovacej firmy. Mestu súd prikázal, aby poskytovalo spoločnosti súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Diať sa tak má až do skončenia sa nájomnej zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo jej neplatnosť. Súd o tom rozhodol uznesením 20. mája. „Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia,“ informovala hovorkyňa Anna Pančurová.

Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Primátor Jaroslav Polaček označuje nájomnú zmluvu s firmou za neplatnú: „Súd svoje rozhodnutie postavil na súkromno-právnej záležitosti, a teda nájomnej zmluve medzi mestom Košice a EEI. My tvrdíme, že sa mýli, pretože vôbec neprihliadal na existenciu platného VZN. My sme využili túto zákonnú možnosť a prostredníctvom VZN sme určili, že prevádzkovateľom parkovacieho systému je samotné mesto Košice,“ vyhlásil Polaček. Obe strany sa obrátili na súd.

„Spoločnosť EEI od začiatku tohto sporu poukazuje na fakt, že nie je možné dosiahnuť právny stav krokmi, ktoré sú protiprávne a nerešpektujú rozhodnutia súdov. Bez ohľadu na 15-dňovú lehotu na odvolanie je rozhodnutie vykonateľné už jeho doručením. Spoločnosť EEI sa tak ako doteraz bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov,“ reagoval vo štvrtok hovorca spoločnosti Peter Hollý.

Okresný súd v rozhodnutí prikazuje mestu „zdržať sa konania, ktoré by žalobcovi znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa nájomnej zmluvy z 30. júla 2012 v znení jej neskorších dodatkov, a to najmä ktoré by žalobcovi zabránili alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta Košice žalobcom a ohrozili základný ekonomický model fungovania parkovacieho systému v zmysle nájomnej zmluvy z 30. júla 2012 v znení jej neskorších dodatkov, a to do času skončenia sa trvania uvedenej nájomnej zmluvy alebo do právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo neplatnosť nájomnej zmluvy“.

Podobné neodkladné opatrenie ako košický súd vydal na základe žaloby EEI ešte vlani na jeseň Okresný súd Bratislava I. Po odvolaní sa mesta však bratislavský krajský súd toto opatrenie pre miestnu nepríslušnosť zrušil. Firma sa tak obrátila na košický súd. „VZN tak, ako aj v minulosti bolo povedané a súd nám to potvrdil a stále to platí, je verejnoprávny vzťah a žiadnym spôsobom nemôže byť obmedzený súkromným vzťahom, teda nájomnou zmluvou medzi mestom Košice a súkromnou spoločnosťou z roku 2012. Naše VZN je naďalej platné. Jeho účinnosť nebola nikým nikdy a ničím pozastavená a nebolo napadnuté ani protestom prokurátora. Platí teda prezumpcia správnosti a všetky súčasné pravidlá v meste Košice v súvislosti s parkovaním sú platné. Preto naďalej trváme na tom, že prevádzkovateľom parkovania podľa platného VZN je mesto Košice,“ dodal Polaček.

Spoločnosť EEI tvrdí, že nie je možné dosiahnuť právny stav krokmi, ktoré sú protiprávne a nerešpektujú rozhodnutia súdov. „Bez ohľadu na 15 dňovú lehotu na odvolanie je rozhodnutie vykonateľné už jeho doručením,“ oznámila spoločnosť. EEI dnes v súlade s rozhodnutím súdu opäť prevzala závorové parkoviská v centre Košíc a tvrdí, že postupne oživí všetky automaty, ktoré odstavila 15. marca.

„Súd pri vydaní neodkladného opatrenia prihliadal výlučne na súkromno-právny vzťah mesta a súkromnej spoločnosti a vôbec nebral do úvahy a nevysporiadal sa s existenciou platného a účinného VZN. Práve jeho existencia bude naším kľúčovým argumentom pri odvolávaní sa na Krajský súd v Košiciach,“ uzavrel Polaček.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre