Oplotenie parku na Drevnom trhu sa po rokoch dočkalo obnovy

KošiceSpravodajstvo

Práce by mali byť ukončené o pár dní.

Park na Drevnom trhu v blízkosti centra metropoly východu bol roky v havarijnom stave. Košické Rotary kluby sa ho v roku 2018 rozhodli zrevitalizovať. Prvá etapa zahŕňala opravu všetkých chodníkov a trávnatých povrchov.

„Ten park je vo veľmi zaujímavej polohe. Dlhé roky chátral. V nedávnej minulosti sa urobil Mestský park a iné zelene a tento ako keby ostal zabudnutý. Na základe viacerých faktorov – stavu, veľkosti, polohy parku nám vyšlo, že toto by sme mohli zvládnuť. Toto miesto bolo ako keby mestom aj mestskou časťou pozabudnuté. Je to klasický, dobre založený park, ktorý niekedy dobre fungoval a bol v dezolátnom stave,“ skonštatoval Peter Murko z Rotary klubu Košice.

Na tento projekt nadviazala myšlienka kompletnej rekonštrukcie oplotenia, ktorá sa realizuje v týchto dňoch. František Siska z Rotary klubu pre Košice Online uviedol, že projekt si vyžiadal desaťtisíce eur:

„Mesto na to vyčlenilo okolo 180-tisíc eur s DPH. Keďže je tam 260 metrov oplotenia a robíme to vo vlastnej réžii, v spolupráci aj s členmi našich klubov, ktorí majú aj stavebné firmy, hľadáme tú možnosť, aby sme čím menej finančných prostriedkov museli do toho vložiť mimo tohto rozpočtu, ale tých 60-tisíc eur vychádza, že budú naše vlastné prostriedky.“

Foto
Väčšina oplotenia ostane pôvodná / TV KOŠICE

Termín ukončenia renovácie oplotenia bol stanovený na 31. júla tohto roka. Oficiálnym investorom tejto obnovy je Správa mestskej zelene v Košiciach. Jej hovorca Peter Sasák povedal, že v týchto dňoch sa ukončujú betonárske práce a začína sa s osádzaním jednotlivých polí oplotenia:

Oplotenie je z veľkej časti pôvodné a bolo zreštaurované v odbornej kováčskej dielni. Chýbajúce časti oplotenia vykovali kováči po vzore zreštaurovaných pôvodných polí. Keďže ide o park pod pamiatkovou ochranou, všetky činnosti a procesy sa realizujú so schválením Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Po odovzdaní stavby sa začiatkom augusta zrealizujú terénne úpravy a výsev trávnika.“

Starosta Starého Mesta Igor Petrovčik oceňuje túto iniciatívu, a to aj napriek tomu, že rokovania zainteresovaných strán boli podľa jeho slov zdĺhavé:

„Rotary klub z Košíc oslovil aj mestskú časť a zároveň, samozrejme, mesto. Rokovania prebiehali na môj vkus dosť dlho, ale našťastie sa podarilo v spolupráci s mestskou zeleňou, ktorá má predmetný park v správe, dohodnúť model, akým spôsobom sa prefinancuje rekonštrukcia tohto oplotenia, nakoľko samotný park už je zrevitalizovaný.“

Tento park by mal byť vo večerných a nočných hodinách uzatvorený. V pláne je aj osadenie nových lavičiek, kamier či výmena verejného osvetlenia. Cieľom je tak vytvoriť oázu oddychu a aktívneho relaxu.

Komentáre