Opravu predstaničného priestoru v Prešove komplikuje zosuv zeminy

PrešovSpravodajstvo

Naďalej však platí zmluvný termín ukončenia prác.

V metropole Šariša sa koncom februára začala rozsiahla rekonštrukcia predstaničného priestoru. Cieľom je kompletná výmena hydroizolácie, ktorej konštrukčné nedostatky spôsobovali dlhodobé zatekanie do podchodu pod cestou. 

„Aktuálne prebieha prvá fáza realizácie, v ktorej sú uzatvorené ľavé jazdné pruhy v oboch smeroch jazdy (vnútorné jazdné pruhy) a cestná premávka je v oboch smeroch presmerovaná do voľného pravého jazdného pruhu (vonkajšie jazdné pruhy). V druhej fáze dôjde k uzatvoreniu vonkajších jazdných pruhov a sprejazdnené bude v oboch smeroch iba vnútorný pruh pri strede vozovky,“ informoval hovorca mesta Michal Hudák.

Galéria k článku

V rámci prvej etapy došlo k odhaleniu všetkých vrstiev cesty.

„Tu bol však zhotoviteľ nútený zastaviť práce z dôvodu zistení nesúdržnosti zeminy pod konštrukciou. Steny stavebnej jamy boli nestabilné a predstavovali pre pracovníkov bezpečnostné riziko. Zhotoviteľ s projektantom v súčinnosti so statikom pripravili zmeny projektovej dokumentácie, ktoré by vzniknutý stav riešili. V tejto chvíli už máme určeného aj zhotoviteľa sanačných prác, ktorý zabezpečí steny stavebnej jamy proti ďalším zosuvom, doplnil Hudák.

V podchode tiež vybudovali drevenú konštrukciu, ktorá slúži na bezpečný prechod pre peších medzi autobusovou a železničnou stanicou. Keďže zhotoviteľ nepožiadal o časový dodatok k stavbe, platí zmluvný termín ukončenia prác ku koncu augusta.

Komentáre