Ornitológovia sčítali vzácne dravce, najviac bolo orliakov morských

SlovenskoSpravodajstvo

Hlavným cieľom sčítania je získavať čo najviac údajov o významnosti jednotlivých lokalít pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Ornitológovia napočítali v januári na Slovensku 56 jedincov haje červenej, 65 jedincov orla kráľovského, 79 orliakov morských a 27 sokolov rárohov. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného sčítania vzácnych druhov dravcov, ktoré sa uskutočnilo prvý a druhý januárový víkend a ktoré na našom území koordinuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku.

Najprv pozornosť upriamili na haju červenú v oblasti Záhoria, o týždeň neskôr sledovali orly kráľovské, sokoly rárohy a orliaky morské. Hlavným cieľom sčítania je získavať čo najviac údajov o výskyte zimujúceho vtáctva. Ornitológovia takto získavajú aj cenné poznatky o významnosti jednotlivých lokalít pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Foto
ilustračné foto / TASR

Haja červená je kriticky ohrozený druh, na západnom a východnom Slovensku hniezdi len 10 až 15 párov. V zimnom období sa na Slovensku zdržujú jedince prevažne zo strednej a severnej Európy. Na troch lokalitách na Záhorí pozorovali 56 jedincov haje červenej a dvoch jedincov haje tmavej. V Česku nocovalo až 87 hají červených, v Rakúsku 86 - 90 a v Maďarsku 37 hají červených a dve haje tmavé. Najväčší počet zimujúcich hají červených – 3 280 jedincov – tento rok zaznamenali vo Švajčiarsku.

Do 12. ročníka sčítavania orlov kráľovských, orliakov morských a sokolov rárohov sa vďaka projektu LIFE Pannon Eagle zapojilo až 58 ornitológov. Okrem Slovenska prebiehal monitoring aj v Maďarsku, Česku, Srbsku a Rakúsku. „Prioritne sme zisťovali početnosť vzácnych a ohrozených druhov. Samozrejme v teréne sme zaznamenávali aj ďalšie druhy, napríklad sokola sťahovavého alebo myšiaka lesného, ale aj zimných hostí, teda dravcov, ktorí sa u nás zdržujú iba počas zimy, ako je kaňa sivá či myšiak severský. Počas troch dní sme pozorovali 65 jedincov orla kráľovského, 79 orliakov morských a 27 sokolov rárohov,“ informoval Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

Zdroj: SITA

Komentáre