Pandémia koronavírusu spôsobila viacero personálnych zmien aj v zariadeniach sociálnych služieb

VýchodKoronavírus

Každé z nich má spracovaný krízový plán či ďalšie vnútorné normy.

Aj fungovanie domovov sociálnych služieb zasiahol koronavírus. Každé zariadenie má spracovaný krízový plán, ako aj ďalšie vnútorné normy. Košický samosprávny kraj (KSK) je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb a pandémia tam spôsobila aj viacero personálnych zmien.

„Aktuálne počas pandémie sa každé takéto zariadenie riadi opatreniami a usmerneniami ústredného krízového štábu. Personálne zmeny na pozícii riaditeľov župných zariadení sociálnych služieb boli vykonané v tých zariadeniach, v ktorých predchádzajúci riaditeľ ukončil svoje pôsobenie z dôvodu odchodu do dôchodku. V posledných dvoch rokoch, ak rátame aj tento rok, boli vykonané zmeny na pozícii riaditeľa v piatich zariadeniach, a to v zariadení Via Lux v Košice – Barci, v zariadení Harmónia v Strážskom, v Lúči v Šemši, v Idea v Prakovciach a v Lumene v Trebišove,“ uviedla pre Rádio Košice hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Každé výberové konanie na nových riaditeľov bolo verejné. V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti košickej župy pracuje viac ako tisíc zamestnancov, ktorí poskytujú sociálne služby pre viac ako 1800 klientov, čo potvrdila aj Terezková:

„Personálne zmeny môžu súvisieť napríklad s potrebou zmeny štruktúry zamestnancov. Takisto to súvisí aj s tým, ak si niektorý zamestnanec urobí vyššiu kvalifikáciu, ak sa zmení cieľová skupina v zariadení alebo ak sa zmení počet klientov v jednotlivých zariadeniach. Zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti KSK sa riadia zákonom o sociálnych službách, konkrétne prílohou č.1, ktorá definuje minimálny počet zamestnancov na jedného prijímateľa a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkový počet, teda takzvaný personálny normatív.“

Prešovský kraj

V pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je 25 zariadení sociálnych služieb s počtom takmer 2100 prijímateľov a vyše 1400 zamestnancov

„V poslednej dobe došlo k zmene vo vedení v jednom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, konkrétne v Senior dome Svida vo Svidníku, kde bol na výkon funkcie uvoľnený riaditeľ. V našich zariadeniach sociálnych služieb máme nateraz dostatok personálu. Nezaznamenali sme väčšie problémy s chýbajúcimi zamestnancami, ani v krízových situáciách počas prvej vlny pandémie,“ vysvetlila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

V dôsledku výskytu koronavírusu platí sprísnený režim v Domove sociálnych služieb v Legnave, okres Stará Ľubovňa  a v Brezovičke v okrese Sabinov. 

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

 

Komentáre