Pápež František v Bratislave: Cirkev by mala by byť pokorná a spravodlivosť konkrétna ako chlieb. Potrebujeme chuť solidarity, nie konzum

SlovenskoArchívPápež na Slovensku 2021

Hlavu katolíckej cirkvi privítali v pondelok predpoludním v záhrade Prezidentského paláca. V Katedrále sv. Martina sa potom Svätý Otec stretol s biskupmi, kňazmi a katechétmi.

Foto
Pápež František počas príhovoru na stretnutí s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru 13. septembra 2021 v Bratislave / TASR

Pápež František sa v Katedrále svätého Martina v Bratislave stretol s biskupmi, kňazmi a ďalšími zasvätenými osobami. Zdôraznil, že prichádza ako ich brat a že sa cíti byť jedným z nich. Vyjadril, že Cirkev by nemala byť pevnosťou či hradom, z ktorej sa hľadí zvrchu a ktorá si vystačí sama. Vyzval prítomných, aby nepodľahli pokušeniam svetskej veľkoleposti.

„Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi cez radosť Evanjelia. Je kvasom, z ktorého sa vytvára kráľovstvo lásky a pokoja vo vymiesenom ceste sveta. Cirkev má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil,“ zdôraznil František.

Vyzval duchovných, aby si kládli otázky, aké sú duchovné očakávania veriaceho ľudu, čo očakávajú od Cirkvi. Zdôraznil potrebu slobody, tvorivosti a dialógu v cirkevnom spoločenstve. Bez slobody podľa pápeža niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť je stvorená na to, aby bola slobodná. „Keď sloboda bola zranená, ľudstvo sa stalo degradovaným a zniesli sa na neho búrky násilia, nátlaku a odňatia práv,“ zdôraznil. Dodal, že sloboda je darom, ktorý treba obnovovať. Tvorivosť tak má podľa Františka slúžiť na vymyslenie nových písem, ktoré by zvestovali vieru, aby sa tá nestala len tradíciou a spomienkou na minulosť.

Vyzval aj k dialógu, ktorý vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialóg medzi veriacimi, rôznymi vierovyznaniami a národmi. „Jednota, spoločenstvo a dialóg sú vždy krehké, najmä vtedy, keď máme za sebou bolestné dejiny. Viem, že máte pekné príslovie kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Je to čisto evanjeliové. Je to Ježišova výzva, aby sme prerušili začarovaný ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce a dobrom premáhali zlo,“ povedal.

 

Foto
pápež František hovorí počas stretnutia s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále s. Martina / TASR

„Je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých, na základe spravodlivosti, ktorá nikdy nie je na predaj," povedal vo svojom prejave na pondelkovom (13.9.) stretnutí s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave pápež František, predtým než sa ešte predpoludním stretol aj so zástupcami cirkví v katedrále sv. Martina

„Aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou, ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať zákonnosť," vyhlásil Svätý Otec. Poukázal na význam spravodlivosti dávať každému príležitosť sa realizovať. Taktiež, že základom spravodlivej a bratskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený chlieb práce a aby nikto nebol marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie príležitosti.

„Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry, treba chuť, treba chuť solidarity," skonštatoval pápež. Skutočné bohatstvo podľa neho nespočíva vo zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, ktorí sú okolo nás. Pripomenul aj starostlivosť o tých najslabších. Svätý Otec si praje, aby nebol nikto stigmatizovaný či diskriminovaný. "Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a opatrovať," poznamenal.

Foto
Návšteva, ktorej mottom je “ S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom” je prvou cestou pápeža Františka na Slovensko. Na snímke pápež František počas privítacieho ceremoniálu v Prezidentskom paláci  / TASR

Príliš mnohí v Európe sa podľa neho vlečú unavení, frustrovaní, stresovaní z frenetických rytmov, nenachádzajúc, odkiaľ by čerpali motiváciu a nádej. „Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých," skonštatoval pápež.

Slovákom zaželal, aby nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute ich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku či ideologickou kolonizáciou. „Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia. Dnes iný, jediný spôsob myslenia vyprázdňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom a práva len s individualistickými potrebami," povedal.

Popoludní navštívi pápež František centrum Betlehem, stretne sa so zástupcami židovskej komunity, podvečer aj s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a premiérom Eduardom Hegerom. V utorok (14.9.) pokračuje štvordňová (12.9. - 15.9.) návšteva Svätého Otca na Slovensku cestou do Košíc a Prešova, v stredu (15.9.) sa zúčastní na svätej omši v Šaštíne, kde prednesie homíliu.

Zdroj: TASR/SITA

Komentáre