Parkovanie v okolí Rastislavovej je naďalej otázkou

KošiceSpravodajstvo

V problémovej lokalite sú už osadené dočasné dopravné značky informujúce o odtiahnutí áut.

Situácia na Rastislavovej ulici je naďalej problematická. Obyvatelia sú zaskočení z toho, že parkovacie miesta v okolí vchodov 2 až 14 chce obsadiť súkromná spoločnosť, ktorá predstavila projekt prepracovania parkovacích miest v danej lokalite. Projekt bol zamietnutý a mesto sa ohradilo voči vlastníkovi pozemkov. Podľa projektanta Mariána Bobrovského bol ale projekt v poriadku. „Myslím, že som projektom chcel vyjsť v ústrety a trvám na tom, že moje riešenie je dobré, ktoré by zaviedlo v lokalite poriadok. Ja som projektant, ktorý rieši koncepciu pakovania, nie majetkoprávne vzťahy.“

Foto
Na mieste je už značenie o odtiahnutí / KOŠICE ONLINE

Vlastník pozemkov tvrdí, že mesto sa voči nemu zachovalo nespravodlivo a situáciu chce riešiť. „Podáme žalobu na súd, na vypratanie detského ihriska zo súkromného pozemku, pretože súhlas dalo mesto, aj keď nie je vlastníkom. Osadíme značky zákaz vjazdu z jednej aj druhej strany a zákaz parkovania s vyznačením, že ak tam budú parkovať, budú odtiahnutí. Oznámime to aj polícii,“ informoval zástupca vlastníka pozemkov Marko Viliam.

Krajský dopravný inšpektorát zatiaľ žiadosť o umiestnenie dopravného značenia neobdŕžal. V problémovej lokalite sú už osadené dočasné dopravné značky informujúce o odtiahnutí áut v prípade parkovania.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre