Parlament schválil novelu Trestného zákona

SlovenskoSpravodajstvo

Aktualizované 21.10 hod.

Poslanci Národnej rady SR dnes večer schválili novelu Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti. Na základe nej sa zruší Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), zmenia sa trestné sadzby, hranice škôd pri majetkovej trestnej činnosti a upravia sa premlčacie lehoty.

Novela, ktorú poslanci schválili v skrátenom legislatívnom konaní, určuje, že kauzy ÚŠP prejdú do agendy krajských prokuratúr a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR. Vláda pri zmene argumentovala odstránením nesúladu v systéme prokuratúry a názorom expertov hodnotiacich aplikačnú prax. Cieľom bol kompromis medzi rozporuplnými názormi na existenciu ÚŠP a prijatie takej právnej úpravy, ktorá povedie k zvýšeniu efektivity konania prokuratúry ako celku, nezávislosti prokuratúry od politických vplyvov a k rešpektovaniu princípov právneho štátu.

Galéria k článku

Súčasťou novely je spresnenie pojmov a podmienok spolupráce polície a prokuratúry so spolupracujúcim obvineným. Novela takisto rozširuje možnosti individualizácie trestu s ambíciou zlepšiť podmienky pre ukladanie primeraných trestov súdmi v jednotlivých prípadoch, najmä s prihliadnutím na okolnosti spáchaného trestného činu, osobu a pomery páchateľa, a to najmä zavedením dostatočného rozsahu dolnej a hornej hranice sadzieb trestu odňatia slobody a posilnením možnosti ukladania alternatívnych trestov.

Viac sa budú používať najmä peňažné tresty a tresty domáceho prostredia, pričom úprava reaguje aj na preplnenosť slovenských väzníc. Nová legislatíva má tiež zmierniť neprimerane prísne sankcie pri niektorých druhoch trestných činov s ohľadom na spoločenskú nebezpečnosť jednotlivých trestných činov, konkrétny chránený záujem a jeho význam.

Zosúlaďujú sa trestné sadzby pri niektorých trestných činoch a odstraňujú sa neodôvodnené rozdiely a nesystémové nastavenie niektorých trestných sadzieb. Upravujú sa hranice škody tak, aby to zodpovedalo aktuálnej spoločensko-ekonomickej situácii a jej predpokladanému vývoju v najbližšej dobe, a to najmä s prihliadnutím na historickú, súčasnú a očakávanú infláciu,“ uviedol rezort spravodlivosti.

S predkladanou novelou nesúhlasili opozičné strany, ale ani verejnosť. V ostatných týždňoch svoj nesúhlas vyjadrili aj v Košiciach protestami, na ktorých sa zakaždým zhromaždili tisícky ľudí. 

Prezidentka Zuzana Čaputová označila prijatie novely za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov. Zároveň avizovala, že zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby novela Trestného zákona nenadobudla účinnosť.

 

Zdroj: TASR

Komentáre