Partnerstvo Bruselu s Londýnom by malo byť založené na hospodárskom, zahranično-bezpečnostnom a sektorovom pilieri

EurópaSpravodajstvo

Europoslanci podporili základné východiská navrhovaného rokovacieho mandátu Únie.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) uviedli, že základom budúcich vzťahov Európskej únie so Spojeným kráľovstvom by mali byť pevné záväzky a zosúlaďovanie pravidiel, ktoré zaručia rovnaké podmienky a spravodlivú súťaž. Nelegislatívne uznesenie, za ktoré hlasovalo 543 poslancov, 39 bolo proti a 69 sa zdržalo hlasovania, sumarizuje stanovisko europoslancov k rokovaniam Únie s britskou vládou. Tie by mali viesť k dohode o usporiadaní vzťahov po uplynutí prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra tohto roka.

EP chce, aby dohoda viedla k čo najhlbšiemu partnerstvu medzi Bruselom a Londýnom, ktoré by malo byť založené na troch základných pilieroch, a to hospodárskom, zahranično-bezpečnostnom a sektorovom. Poslanci však upozornili, že Británia nemôže počítať s rovnakými právami, ako majú členské štáty Únie. Integrita jednotného trhu a colnej únie musí byť podľa nich za každých okolností zachovaná.

Europoslanci podporili základné východiská navrhovaného rokovacieho mandátu Únie. Vyjednávania by podľa nich mali dospieť k ambicióznej obchodnej dohode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Budúce vzťahy by mali smerovať k otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaži, ktorá bude založená na rovnakých podmienkach a pravidlách vrátane oblasti sociálnych štandardov, životného prostredia, daní, štátnej pomoci, ochrany spotrebiteľa či klímy.

Foto
Ursula von der Leyenová, Michel Barnier, Maroš Šefčovič  / TASR

Britská vláda by sa podľa uznesenia EP mala zaviazať k dynamickému zosúlaďovaniu noriem Spojeného kráľovstva a Únie, a to najmä v oblasti hospodárskej súťaže, pracovných štandardov a ochrany životného prostredia. Od miery konvergencie právnych predpisov bude závisieť aj miera zachovania prístupu na trh Únie bez ciel a kvót.

EP bude poslednou inštanciou, ktorá odsúhlasí podobu budúcich vzťahov s britskou stranou. Súhlas poslancov  s obchodnou dohodou je podmienený vyriešením otázok v oblasti rybolovu. V prípade, ak Londýn nebude v budúcnosti viazaný právnymi predpismi a normami Únie, Európska komisia (EK) by mala zvážiť možnosť zavedenia kvót, ciel a ochranných doložiek, ktoré by pomohli udržať integritu jednotného trhu Únie. Takéto opatrenia by sa mali vzťahovať predovšetkým na dovoz potravín a poľnohospodárskych produktov, ktoré musia spĺňať prísne štandardy Únie.

Návrh rokovacieho mandátu Únie predstavila EK a jej hlavný vyjednávač Michel Barnier. Nelegislatívne uznesenie je zatiaľ prvou reakciou EP na tento návrh. Rada Únie by sa mala k rokovacím smerniciam EK vyjadriť 25. februára.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre