PEROHRYZ pozná víťazov

VýchodZaujímavosti

Do druhého ročníka súťaže, ktorú zorganizovalo Občianske združenie ÚLET, sa prihlásilo 17 škôl z Košického kraja. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Kine Úsmev v piatok 3. marca.

Časopdisy hodnotila trojčlenná porota tvorená skúsenými redaktormi v zložení Gabriela Krestián Kuchárová, Ivana Bajerová a Ivan Kriššák. Prvé miesto v súťaži získal časopis Gemko zo Základnej školy Gemerská 2 v Košiciach. Na druhom mieste sa umiestnil časopis Čordáčik zo ZŠ Košických mučeníkov na Čordákovej 50 v Košiciach a na treťom mieste časopis Lipoviny zo Základnej školy Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi. 

Porotkyňa Ivana Bajerová udelila jednej z redakcií špeciálnu cenu Rádia Košice. Tá putovala tvorcom školského časopisu Hviezda zo Základnej školy Ivana Krasku v Trebišove. „Chápala som to ako motiváciu pre tých, čo vytvárajú časopis. Je to len druhé číslo, ktoré im vyšlo, ale veľmi ma bavilo,a myslím si, že je potrebné ich povzbudiť, aby v tvorení pokračovali ďalej,“ povedala porotkyňa.

Výnimočnú cenu Zlatý Perohryz udelila porota časopisu Prestávka a žiakom zo Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach. Tí svojou profesionalitou a úrovňou zvládnutej novinárčiny už dlhodobo držia latku školských časopisov veľmi vysoko.

Foto
Porota na fotke s víťazmi 2. miesta: časopis Čordáčik, ZŠ Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice/OZ ÚLET

Pri hodnotení sa porotcovia snažili vžiť do kože rovesníkov mladých redaktorov, a teda posúdiť výpovednú hodnotu časopisu pre cieľovú skupinu, základoškolákov. Hodnotili kreativitu redaktorov, zvládnutie štylistiky a gramatiky, titulky článkov, aj gafické prvky. Veľký dôraz kládli tiež na autenticitu žiackych výpovedí.

Po slávnostnom odovzdaní vecných cien od partnerov súťaže nasledovali workshopy pre redakčné tímy vedené porotcami. Tvorcovia časopisov tak získali od skúsených žurnalistov spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku, ale aj cenné rady, ktoré môžu zúžitkovať pri ďalšej redakčnej práci.

Zdroj: OZ Úlet/KOŠICE ONLINE

Galéria k článku

Komentáre