Petraško zostáva riaditeľom K13

KošiceSpravodajstvo

Poslanci ho neodvolali.

Košickí mestskí poslanci sa na zasadnutí zastupiteľstva okrem iného zaoberali aj odvolávaním Tomáša Petraška z postu riaditeľa príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá. Napokon ho však neodvolali z funkcie. Dôvodom návrhu na jeho odvolanie mali byť viaceré pochybenia či petícia nespokojných zamestnancov. Petraško však odmietol väčšinu obvinení.

„Návrh na jeho odvolanie prišiel po viacerých pochybeniach, ktoré boli skonštatované zo strany hlavného kontrolóra mesta. Pochybenia identifikovalo aj mesto prostredníctvom oddelenia referátu riadenia mestských organizácií aj informácie, ktoré sme mali zvnútra tohto mestského podniku,“ povedal viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda s tým, že je na Petraškovi, ako naloží s dôverou poslancov.

Za odvolanie Petraška hlasovalo 14 poslancov, 2 boli proti a 14 sa zdržali hlasovania. Gibóda verí, že dôjde k zmene postoja Petraška, pretože musia spolupracovať.

Foto
Tomáš Petraško / Mesto Košice

Zo správy kontrolóra vyplýva, že v K13 došlo k porušeniu finančnej disciplíny, zákona o finančnej kontrole a audite, porušeniu smernice o obehu a kontrole účtovných dokladov či porušeniam týkajúcich sa zákona o verejnom obstarávaní.

Petraško uviedol, že na kontrolu namietal vysvetleniami, ktoré boli rozpísané na 20 stranách:

„Boli vyhodnotené za niekoľko hodín, prišla odpoveď, že sú bezpredmetné.“

Petraško nepredložil včas stratégiu rozvoja podniku 2020 – 2023, čo aj potvrdil. Tiež malo dôjsť aj neskoršiemu vyplateniu miezd.

„Keď som prišiel do K13, našiel som si prázdny počítač, prázdny stôl. Vychádzal som z určitých predpisov, ktorými sa mala organizácia riadiť. Nezostávalo mi nič iné, len sa spoliehať na ľudí, ktorí tam pracovali,“ skonštatoval Petraško.

Riaditeľ K13 označil komunikáciu s mestom v posledných mesiacoch za vyhrotenú až šikanovanie, ale nechce sa k tomu vracať:

„Som rád, že je to za nami. Chcel by som sa venovať práci.“

Gibóda dodal, že vedenie mesta na čele s primátorom potrebuje byť informované a v prípade, ak informácie neprichádzajú štandardným spôsobom, je po nich dopyt:

„Ak komunikácia viazne, ten dôraz je možno väčší. Ale treba si uvedomiť, že každý z riaditeľov má svoje úlohy a povinnosti.“

Takmer 50 zo 60 zamestnancov podpísalo petíciu za odvolanie Petraška. Ako dôvody uviedli napríklad jeho neodborný prístup, užívanie alkoholu na pracovisku či nevhodný a konfrontačný prístup k zamestnancom bez záverov. Petraško to však odmietol:

„So zamestnancami komunikujem naozaj každý deň a nemám pocit, že by boli nejakí nespokojní,“ uzavrel Petraško s tým, že v K13 pôsobí aj ďalších približne 130 brigádnikov.

 

Zdroj: TASR


 

Komentáre