Piata úprava rozpočtu PSK súvisí aj s návštevou pápeža či povodňami

PrešovSpravodajstvo

Zastupiteľstvo ju odobrilo.

Prešovskí krajskí poslanci na svojom dnešnom zasadnutí schválili v poradí piatu úpravu rozpočtu. Vedúca oddelenia rozpočtu Gabriela Futejová povedala, že sčasti to súvisí aj so septembrovou návštevou pápeža Františka v Prešove:

„Upravuje sa rozpočet bežných príjmov, bežných výdavkov,  kapitálových výdavkov a rozpočet príjmových finančných operácií. Bežné príjmy sa upravujú o 1 582 625 eur, a to v časti daňové príjmy. Bežné výdavky sa upravujú o 882 625 eur. Upravuje sa rozpočet pre oblasť financovania Úradu PSK o 182 625 eur, v tom 100-tisíc eur predstavuje vyčlenenie finančných prostriedkov súvisiacich s výdavkami na návštevu Svätého Otca v Prešove. Objem 82 625 eur predstavuje účelovú dotáciu pre Nadáciu na podporu rodiny. Je to vklad do nadačného fondu nadácie.“

Foto
Poslanci rokovali o viacerých dôležitých bodoch / facebook.com/presovskykraj

Viaceré lokality v Prešovskom kraji v uplynulých mesiacoch zasiahli ničivé povodne, ktoré spôsobili materiálne škody rôzneho rozsahu, a tým aj zvýšenie výdavkov župy.

„Pre odbor dopravy sa schvaľujú výdavky v objeme 700-tisíc eur, a to predovšetkým na zvýšenie výdavkov súvisiacich s povodňami, zvýšenie výdavkov súvisiacich s nákupom soli. Kapitálové príjmy neupravujeme, ostávajú v nezmenenom objeme 7 391 203 eur. Upravuje sa rozpočet kapitálových výdavkov o 3 784 067 eur. Výdavky sa upravujú pre Úrad PSK v objeme 1 153 167 eur, v tom 700-tisíc eur predstavuje dotácia pre mestá a obce, ktorá je krytá daňovými príjmami. Pre Odbor dopravy sa upravuje rozpočet o 2 300 000 eur, pre kultúrne služby o 5423 eur, vzdelávanie 158 804 eur a sociálne zabezpečenie 166 673 eur,“ uzavrela Futejová.

Komentáre