Počet poslancov a volebných obvodov v Poprade sa nebude meniť

VýchodVoľby 2022

Jedným z návrhov bolo ich navýšenie.

Popradskí mestskí poslanci na svojom dnešnom rokovaní rozhodli, že samospráva bude mať aj vo volebnom období 2022 – 2026 devätnásť poslancov v dvoch volebných obvodoch. Poslanec Igor Wzoš navrhoval, aby každá mestská časť mala svojho poslanca, čím by vzniklo osem volebných obvodov a zastupiteľstvo by malo 23 členov:

„Dôvodom je, aby bola späť väčšia adresnosť, spravodlivosť, aby poslanci lepšie vnímali problémy tej-ktorej časti.“

Wzoš skonštatoval, že ako bývalý popradský primátor nepodporil zvýšenie počtu obvodov, čo v súčasnosti ľutuje. Poslankyňa Helena Mezenská zdôraznila, že mestské časti Stráže, Kvetnica a Matejovce sú na okraji záujmu:

„Mnohým občanom z týchto mestských častí chýba ich vlastný poslanec.“

Foto
Poprad bude mať aj vo volebnom období 2022 – 2026 devätnásť poslancov v dvoch volebných obvodoch / facebook.com/poprad.eu

Poslanec Jozef Košický pripomenul, že Matejovce druhé volebné obdobie nemajú svojho zástupcu v mestskom parlamente, čo obyvatelia vnímajú veľmi negatívne. Poslankyňa Anna Schlosserová tvrdí, že členovia mestského parlamentu majú hájiť záujmy všetkých obyvateľov bez ohľadu na to, kde žijú:

„Ja som s obyvateľmi denne v každej mestskej časti a snažím sa riešiť ich podnety. Doteraz sme nemali tak dobre rozložených poslancov v meste, okrem Matejoviec má každá časť svojho zástupcu.“

Viceprimátor Ondrej Kavka povedal, že vyšší počet volebných obvodov komplikuje prácu zastupiteľstva a je náročnejšie schvaľovať predkladané zámery:

„Ani Matejovce nemôžu hovoriť o tom, že o ne nemáme záujem. Faktom je, že od roku 2022 tam vzniklo 180 bytových jednotiek. Máme tam problémy, ale pracujeme na tom, aby sa život miestnych zlepšil.“

Volebný obvod č. 1 s deviatimi poslancami zahŕňa centrum, sídlisko Západ, mestské časti Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami. Volebný obvod č. 2 má desať poslancov, pričom ide o sídliská na Juhu a mestskú časť Kvetnica.  

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre