Počet stredných škôl v Prešovskom kraji sa bude znižovať

PrešovSpravodajstvo

Župa zachovala tie odbory, o ktoré je záujem.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) avizoval, že tento rok sa bude redukovať počet stredných škôl. Ako informoval predseda komisie školstva pri Zastupiteľstve PSK Marián Damankoš, župa uprednostnila zlučovanie škôl a zachovanie tých študijných odborov, o ktoré je záujem: „Súčasné vedenie kraja avizovalo, že je potrebné komplexné prehodnotenie aktuálnej siete škôl. Do toho treba pripočítať aj súčasne existujúcu iniciatívu dobiehajúcich regiónov (Catching-up Regions), ktorá získava dáta a pracuje s tým, aby sme sa dopracovali k optimálnej sieti škôl.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman koncom januára prezentoval členom komisie školstva návrh opatrení, ktoré vedú k novej sieti škôl. „Takmer v každom okrese sa dotkol niekoľkých škôl, ktoré budú musieť prejsť určitým procesom. Návrh predpokladá redukciu existujúceho počtu škôl, ale súčasne hľadá spôsob, ako znížiť počet škôl, ale nezlikvidovať odbory, ktoré sú v danom meste k dispozícii, aby žiaci mali možnosť študovať taký odbor, aký chceli a nemuseli cestovať nejaké neúmerne veľké vzdialenosti. Nie je možné, aby v každom okrese bol každý typ školy. Návrh, ktorý sme v komisii predbežne odporučili na rokovanie, bude predmetom rokovaní a následne niekedy koncom marca - začiatkom apríla príde najprv do školskej komisie, a potom pôjde na zastupiteľstvo,“ doplnil Damankoš.

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 76 stredných škôl, pričom by malo ubudnúť sedem, respektíve osem inštitúcií. „Skôr ideme cestou tam, kde sa to dá, zlúčenia. Nespomínam si, že by tam bola nejaká konkrétna škola, ktorá zanikne bez náhrady alebo bez toho, že daný odbor už prestane existovať,“ dodal Damankoš s tým, že sa v spolupráci s Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu v PSK redukujú študijné odbory, o ktoré nie je záujem. „Máme pripravený taký plán, aby boli spokojní rodičia, žiaci, poslanci v danom okrese a, samozrejme, aj učitelia, ktorí s týmito žiakmi pracujú. V každom jednom okrese budeme robiť niektoré korektúry, ale tak, aby neboli bolestivé,“ vyhlásil predseda PSK Milan Majerský.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre