Počiatky košickej hádzanej

KošiceHistoricKE

Práve dnes sa Košice stávajú jedným z dejísk majstrovstiev sveta v hádzanej. Pri tejto vzácnej príležitosti sa pozrieme na počiatky tejto obľúbenej loptovej hry v Košiciach. Vedeli ste, že za čias prvej republiky to bol u nás v prvom rade ženský šport a že pravidlá boli podstatne odlišné od dnešnej hádzanej? Práve košickému klubu ČsŠK patrí zásluha, že bol prvým priekopníkom hádzanej na Slovensku. Dnes si priblížime históriu tohto obľúbeného športu v Košiciach za obdobia prvej republiky.

Foto
Ženské družstvo ČsŠK v roku 1929, Dunovská, Zárubová, Hýžďalová, Černá Mil., Linhartová, Černá M., Leubnerová  / Almanach ČsŠK 1919 - 1929

Hádzaná, podobne ako hokej, vďačí za svoj skorý rozvoj po vojne českým športovcom, ktorí prišli na Slovensko za prácou. V Čechách boli tieto športové odvetvia rozvinuté už pred vojnou a keďže medzi úradníkmi či vojakmi, ktorí pôsobili na Slovensku, bolo veľa aktívnych športovcov, začali sa vďaka nim priúčať aj u nás miestni nadšenci športovým novotám. V dobovej košickej tlači (denník Slovenský východ) z roku 1921 sa píše:

„Rok 1919 zostane pamätným medzníkom v rozvoji ženských športov. Od jari tohto roku sa datuje rozvoj hádzanej žien. Temer každý klub v zázemí ma už ženský odbor áno i tvoria sa samostatné krúžky hádzanej. Hádzaná, ktorá pre svoj vzťah a podobne footballu, nachádza preto širokého pochopenia a hlavne u našich žien, lebo im prináša rôznosť pohybov celého tela, čo sme dosiaľ u nášho druhého pohlavia vynímajúc telocvik postrádali. Hádzaná je hra lobtou, hraje sa na bránky, v poliach trojmo rozdelených, a to rukou. Je podobná kopanej, lenže s tou veľkou výnimkou, že každý hráč má predpisané pole pôsobnosti, čo robí hru akosi ucelenejšou. Nie je vtedy možné obrancovi jednej branky, aby vybehol až k druhej branke druhej strany, čo footbal prípúšta na každej strane po 7 hráčoch a síce 1 v branke, 1 obrana, 2 záložníci a 3 útočnici. Pri smiešanej hre 9 hráčov, 5 pánov, 4 dámy. Táto hra je pôvodu rýdze českého a síce sostavená bola zomrelým už profesorom Kryštofom, ktorý bohužiaľ nedočkal sa už rozmachu tejto populárnej hry. Zaiste i tu na Slovensku budeme môcť sa dočkať toho, že ženy tu prídu k tomu náhľadu, že nijak nebude im prekážkou v tejto hre rušený beh života a budú ho pestovať s takou vervou ako naše dievky v zázemí.“

Slovenský východ, 2. marca 1921

V citácii sa objavujú viaceré pravidlá odlišné od hádzanej, ktorú poznáme dnes. Bolo to spôsobené tým, že sa aj u nás spočiatku ujala česká hádzaná. V roku 1907 založil spomínaný profesor Kryštof športový krúžok Házená Praha, dva roky na to vydal prvé pravidlá a hra sa rozšírila aj na Moravu. Krátko po skončení prvej svetovej vojny sa už s mierne upravenými pravidlami ujala na Slovensku, najprv v Košiciach a neskôr aj v ostatných mestách.

O čosi neskôr sa aj muži z klubu ČsŠK začali venovať tréningu hádzanej, písal sa júl 1920. V tom čase bola však hádzaná v prvom rade ženským športom. Členiek hádzanárskeho odboru ČsŠK bolo 15, trénerom bol bývalý náčelník Svazu házené a ženských športov Jaroslav Fischer. Trénovalo sa s veľkým nadšením, „ač mimo míč nebylo vúbec potřebných requísít a brankové tyče byly po zpúsobu zlatých dob prvotního footballového amaterismu nahražovány dvéma hromadamí odložených šatú a kloboučkú.“

Foto
Ženské družstvo KAC v roku 1923  / A KAC jubiláris évkönyve

Odbory hádzanej boli následne založené a aktívne aj v židovskom klube Hakoah a maďarskom klube KAC (Kassai Atletikai Club). ČsŠK sa zlúčil s PSC koncom roka 1922 a bol znovu ustanovený odbor hádzanej. Pravidelnú činnosť začal odbor na jeseň 1923, keď do klubu vstúpili členky a dorastenky z miestneho Sokola. Vďaka predbežnej príprave v Sokole ukázali hráčky už v prvých tréningových zápasoch so starším a skúsenejším družstvom Hakoah veľmi sľubné výkony. Práve tieto zápasy, kde sa húževnatosť a sila Hakoah stretávala s elegantnou a premyslenou hrou mladého družstva ČsŠK, vzbudili záujem obecenstva i športových kruhov tak, že skoro vznikli odbory hádzanej i v ďalších kluboch. Zároveň bolo zostavené i mužské družstvo hádzanej ČsŠK, ktoré zohralo na jeseň 1923 svoj prvý zápas s družstvom „Skautská VII“ víťazne 11:4.

Foto
Správa o priebehu zápasu v hádzanej medzi ČsŠK Košice a Sláviou Košice  / Slovenský východ, 7. september 1924

Rok 1924 priniesol najväčší rozkvet hádzanej v Košiciach a na Slovensku. 11. mája 1924 bola založená Slovensko-podkarpatoruská župa Svazu házené a ženských športu so sídlom v Košiciach. Predsedom bol zvolený inž. Goldberger z klubu Hakoah. Vznikol celý rad nových družstiev hádzanej klubov, z košických spomeňme ŠK Slávia, Törekvés a Húsos. Z vidieckych družstiev sa nadviazali styky s SK Pokrok Krompachy. Župný výbor sa neľakal veľkých obetí, aby ženský šport čím viac propagoval a predviedol obecenstvu v Košiciach vrcholné výkony. Pamätnými zostanú zájazdy moravských družstiev do Košíc, a to AC Slováckej Slávie z Uherského Hradišťa, vtedajšieho majstra republiky (apríl 1924) a moravskej Slávie Brno (4. – 5. október 1924). Zápas AC Slováckej Slávie s Hakoah Košice prilákal viac ako 2000 divákov. Výsledok zápasu hádzanej ukázal ešte veľkú prevahu družstiev zo západných častí republiky.

Zápasov hádzanej mužských družstiev sa zúčastnili najmä vojenské tímy ČsŠK Košice, ŠK Slávia, skauti a Studentská VII. Od vrcholu, ktorého hádzaná dosiahla v roku 1924, nastal od roku 1925 takmer v celej republike čiastočný úpadok. Záujem obecenstva sa vrátil opäť k futbalu pre stúpajúcu úroveň a medzinárodné úspechy. Hádzaná bola brzdená i neutešenou finančnou situáciou v športových kluboch, nedostatkom dobrých trénerov a pracovníkov a malým porozumením slovenských kruhov pre športové cvičenie žien vôbec. Pokles záujmu o ženskú hádzanú bol mierne vyvážený pestovaním iných športov pre ženy, ktoré neboli také namáhavé. Obľube žien sa tešili volejbal, plavectvo, zimné športy, tenis, cyklistika, šerm a turistika. Od roku 1926 sa obmedzuje činnosť ženského odboru ČsŠK iba na tréningy a tréningové zápasy s družstvom klubu Törekvés. V roku 1927 zohrali tieto dva tímy tri zápasy a v roku 1928 bol odohraný len jeden zápas. V 30. rokoch absentujú zmienky o pravidelnom konaní zápasov v hádzanej.

Hádzaná, ktorú poznáme dnes so siedmimi hráčmi, má pôvod v Dánsku a na Slovensku sa začala hrávať na konci 40. rokov a najmä v prvej polovici 50. rokov 20. storočia. Prvý turnaj v medzinárodnej hádzanej so siedmimi hráčmi bol na Slovensku zohraný v Bratislave v roku 1948.

 

Peter Anna – Archív mesta Košice / HistoricKE

 

Použité zdroje: Jubilejný almanach mesta Košíc a východného Slovenska. Košice 1928; 1919–1929 Almanach ČsŠK Košice; Denník Slovenský východ r. 1919-1937;

Komentáre