Pocitový chodník v areáli ZŠ Lesnícka v Prešove rozvíja koordináciu, motoriku a rovnováhu žiakov

PrešovZaujímavosti

Ide o druh masážnej terapie.

V areáli Základnej školy (ZŠ) Lesnícka v Prešove pribudol takzvaný pocitový chodník, ktorý pozostáva z prírodných materiálov. Tento jedinečný projekt prispieva k rozvoju koordinácie, motoriky a rovnováhy žiakov, ktorí sa môžu bosí prejsť po piesku, smrekových šiškách, kameňoch či dreve.

„Pocitový chodník je ďalším prvkom, ktorým chceme obohatiť náš areál a dopriať našim žiakom a ich rodičom nové pocity a zážitky. Naša cestička umožňuje deťom prostredníctvom senzomotorických pocitov spoznávať rozličné prírodné materiály. Je určený na chodenie bez topánok, čím sa u detí rozvíja koordinácia, motorika, rovnováha a spevňuje sa klenba chodidiel,“ vysvetlila riaditeľka ZŠ Lesnícka Marta Ichniovská.

Foto
Pocitový chodník pozostáva z prírodných materiálov  / Mesto Prešov

Tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová skonštatovala, že ide o druh masážnej terapie, ktorý odbúrava pocit ťažkých nôh a zmierňuje svalové napätie:

„Ak by bolo chodenie po kamienkoch pre žiakov náročné, môžu si len tak sadnúť na okraj chodníka a chodidlá k povrchu pritlačiť tak, ako to zvládnu. Tuhé prvky trénujú svaly klenby nohy, čo je základom pre prevenciu a liečby ortopedických porúch. Mäkké prvky zas poskytujú masáž chodidiel a svalom umožňujú odpočinok po chôdzi na tvrdých častiach chodníka.“

„Dôležitosť spojenia citu a poznatkov nám pomôže vyrovnať sa s požiadavkami na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme a rozvíjať si environmentálne cítenie. Pôsobením environmentálnej výchovy sa u dieťaťa rozvíja emocionálny vzťah k prírode, k zodpovednosti za svoje konanie, dokáže vnímať krásy prírody, rozvíja sa zmyslové vnímanie, motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia,“ uzavrela Ichniovská.

Komentáre