Poplatky za umiestnenie letných terás v Prešove sa nezmenili

PrešovSpravodajstvo

Podmienkou je vyrovnanie všetkých pohľadávok.

Majitelia prevádzok v metropole Šariša môžu podať žiadosť o umiestnenie letných exteriérových sedení a terás na tohtoročnú sezónu. Podmienkou je vyrovnanie všetkých pohľadávok. Musia tak urobiť v Klientskom centre Mestského úradu (MsÚ) v Prešove na Jarkovej ulici, a to minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. K žiadosti je potrebné priložiť všetky požadované podklady.

„V prípade, že sa letné exteriérové sedenie alebo terasa nachádzajú v Pamiatkovej rezervácii Prešov a jej dotknutom ochrannom pásme, je ku všetkým novým prevádzkam potrebné doložiť aj súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove s podmienkami na umiestnenie sezónneho letného exteriérového sedenia,“ uviedla Lenka Šitárová z MsÚ v Prešove.

Foto
Sedenia a terasy sa v Prešove umiestňujú do konca októbra / Mesto Prešov

V prípade, ak ide o povolenie umiestnenia sedení a terás v Pamiatkovej rezervácii a jej dotknutom ochrannom pásme na súkromných pozemkoch, žiadosť je potrebné podať na Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a Odbor hlavného architekta mesta MsÚ Prešov, čo potvrdila aj Šitárová:

„Sadzby za umiestnenie letných terás znížilo mesto Prešov ešte pred vypuknutím pandémie ako ústretový krok voči podnikateľom. Na troch najžiadanejších uliciach v centre mesta poplatok klesol smerom nadol. Na Hlavnej ulici z 0,33 eura za štvorcový meter na 0,10 eura za štvorcový meter na deň. Na Metodovej a Floriánovej ulici klesol poplatok z 0,33 eura za štvorcový meter na 0,19 eura za štvorcový meter na deň. Počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19 mesto Prešov odpustilo prevádzkovateľom letných terás poplatky za ich umiestnenie.“

Šitárová doplnila, že sedenia a terasy sa kvôli zimnej údržbe umiestňujú do konca októbra:

„Sezónne zariadenia sa môžu umiestňovať až na základe vydaného právoplatného rozhodnutia, respektíve povolenia a súhlasu vlastníka plôch. Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení a terás musia mať voči mestu Prešov vyrovnané všetky pohľadávky.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre