Poslanci prerušili rozpravu o výstavbe športovej haly na Sídlisku KVP

KošiceSpravodajstvo

Aktualizované 13.50 hod.

Na košickom magistráte je dnes 19. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci v rýchlosti prerokovali niektoré body o sociálnej oblasti, ale aj majetkové veci. Búrlivú, takmer dvojhodinovú diskusiu v pléne vyvolal bod o odňatí pozemkov na Sídlisku KVP do správy mesta, a to na Drábovej ulici. Dôvodom je výstavba druhej hokejovej haly. Spor nastal medzi starostom mestskej časti Ladislavom Lörincom a primátorom Jaroslavom Polačekom.

Metská časť nevedela o tom, že mesto má zámer odňať zo správy tieto pozemky. Dozvedeli sme sa to 10. mája, keď pani Nagyová poslala materiál. Nebolo to s nami konzultované. Vždy, keď sme prijímali odňatie, tak nebolo už to spojené s hlasovaním o tom, či súhlasíme s investičným zámerom, alebo nie. Chcem pripomenúť politikom, ktorí sú zvolení za KDH, pani Gurbáľová, pán Berberich a spol., že váš člen Lukáš Boritáš si robil prieskum v danej oblasti a dal do schránky obyvateľom lístoček, či súhlasia, alebo nesúhlasia s výstavbou. Došli mu stovky odpovedí naspäť od konkrétnych ľudí a 95 percent ľudí KVP nesúhlasí s výstavbou druhej hokejovej haly,“ vyhlásil Lörinc.

Primátor reagoval na tvrdenia Lörinca:

„Tu je uznesenie č. 152/D vašej mestskej časti, kde hovorí, že súhlasí s investičným zámerom – dostavby športového areálu. O čom vy tu tárate? Vy ste prijali uznesenie, ktoré sme prekopírovali do tejto dôvodovej správy. Vaše miestne zastupiteľstvo, vy ste tam proste neboli, prijalo uznesenie. Od roku 2022 som si vybral zápisy, ste vy osobne boli 16. decembra 2022 na rokovaní mesta Košice, kde sa povedalo, že mestská časť Sídlisko KVP aj Základná škola Drábova, bola tam aj pani riaditeľka, súhlasia s ideovým návrhom pri zapracovaní požiadaviek Základnej školy Drábova.“

Foto
Spor nastal medzi starostom Sídliska KVP Ladislavom Lörincom a primátorom Jaroslavom Polačekom (Ilustračná fotografia) / Mesto Košice

Podnikateľ a investor Marek Mergleský, ktorý chce začať výstavbu, uviedol dôvod, prečo je potrebná druhá športová hala pre deti a hokejovú mládež:

„Po 8 rokoch činnosti máme dnes 500 detí v hokejovom klube. Máme prvých chlapcov 15-ročných v reprezentácii Slovenska. Máme ôsmakov, tento rok otvárame deviaty ročník, čo nám umožňuje byť na Základnej škole Drábova. Po deviatom ročníku, akonáhle nepostavíme ďalšiu ľadovú plochu, chlapci budú musieť skončiť s hokejom, a to si nepraje u nás nikto v klube, pretože rozvíjame to osem rokov a potrebujeme pokračovať ďalej.“

Niektorí poslanci v pléne boli za prevod pozemkov na mesto, iní zas hovorili o tom, že nie je dotiahnutá napríklad dopravná infraštruktúra. Riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop preto predstavil novú štúdiu:

„To, čo je dnes pripravená táto štúdia, je na základe intenzívnych konzultácií s Útvarom hlavného architekta, kde boli zapracované všetky regulačné požiadavky zo strany mesta, respektíve mestskej časti tak, aby to tento projekt spĺňal. Dokonca bolo spravené dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré jasne rieši bezpečnosť v danom území. Výsledkom je požiadavka na vybudovanie novej svetelne riadenej križovatky, kde dnes už máme aj stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu, ktoré s daným riešením súhlasí.“

Po ďalších útokoch aj medzi niektorými starostami veľkých mestských častí, ktorí by prijali novú športovú halu vo svojej samospráve, napokon poslanci diskusiu k tomuto bodu prerušili. Rokovať by o ňom mali na najbližšom mestskom zastupiteľstve. 30 poslancov vystavilo stopku rozprave po tom, čo prerušenie predložil predseda finančnej komisie Roman Matoušek, a to z dôvodu, že návrh, ktorý riešil správcovstvo pozemkov, nebol prerokovaný v komisiách.

 

Petícia o výstavbe chodníka na Ukrajinskej ceste

Košickí mestskí poslanci na dnešnom mimoriadnom rokovaní zobrali na vedomie aj petíciu za vybudovanie chodníka na Ukrajinskej ceste. Ide o hlavnú cestu v mestskej časti Krásna a zároveň jednu z najfrekventovanejších ciest, ako aj juhovýchodný vstup do mesta.

„Možno tá Ukrajinská nebola úplne v centre pozornosti a chceli sme poukázať na to, že sú tam problémy, ktoré sú desiatky rokov neriešené. V pláne mobility mesta je tento chodník riešený až v roku 2040. To by bolo už asi ja neviem koľko, ale pomaly 50 – 60 rokov, kedy sa vôbec nejaký chodník urobil. Pokiaľ viem, aj ten plán mobility je podkladom pre rôzne eurofondové projekty. Ja som rád, že sa to tam dostalo. Som rád, že sa to rieši, lebo naozaj tá komunikácia zo strany mesta bola taká, že je tu snaha, ale videl som to, že sa to ako keby odkladá z roka na rok,“ priblížil predseda petičného výboru Lukáš Kunca.

Primátor na margo petície uviedol, že ide o dlhodobý projekt, no chceli by ho stihnúť do roku 2030, chýbajú však financie:

Dlhodobým cieľom je získať na projektovú dokumentáciu peniaze z eurofondov a následne takisto z eurofondov túto cestu urobiť. Toto nie je projekt, ktorý by nebol potrebný. Na druhej strane, všetko potrebuje peniaze a čas.“

V návrhu rozpočtu je vyčlenená aj suma na projektovú prípravu. Poslanec Vladimír Saxa však poukázal na to, že na Ukrajinskej chýba nielen chodník, ale celé koncepčné riešenie:

„Ukrajinská bude stále frekventovanejšia, ako je teraz. Jednoducho, opravená Slanecká cesta, od Popradu, keď prídu po diaľnici alebo keď prídu od Bratislavy, od juhu, stále budú smerovať na Ukrajinskú ulicu, ktorá bude veľmi zaťažená. Veľmi ďakujem tým, ktorí spísali petíciu a pokračujem prednesením návrhu. Mestské zastupiteľstvo v zmysle príslušných predpisov berie na vedomie petíciu za vybudovanie/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici a žiada primátora mesta Košice zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie, vyčleniť finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vy- a dobudovania chodníka na Ukrajinskej ulici v mestskej časti Košice – Krásna.“

Za celý návrh petície aj s predloženým pozmeňujúcim návrhom hlasovalo všetkých 30 poslancov.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre