Poslanci Prešovského kraja upravili tohtoročný rozpočet

PrešovSpravodajstvo

Zmeny sa týkali oblasti kultúry či dopravy.

V metropole Šariša dnes zasadali krajskí poslanci. Spolu prerokovali viac ako 30 bodov, pričom väčšina z nich sa týkala schválenia vstupu samosprávy do rôznych výziev. Jedným z najdôležitejších bodov však bola úprava rozpočtu na tento rok.

„Úprava rozpočtu spočíva len v presunoch v rámci jednotlivých kapitol, nenavyšujeme teda rozpočet ani v bežných výdavkoch, ani v kapitálových výdavkoch, nezapájame žiadne ďalšie finančné operácie. Takže v bežným meníme len jednu jedinú položku, v rozpočte máme schválenú účelovú dotáciu pre IDS Východ, túto dotáciu mínusujeme a tieto peniaze budú presunuté na položku Úrad. Budú určené na rovnaký účel – pre IDS Východ,“ vysvetlil vedúci odboru financií Peter Makara.

Ide teda iba o zmenu formy financovania. Ďalšou úpravou bolo poskytnutie dotácie pre mesto Humenné na výstavbu kultúrno-komunitného centra v súvislosti so štatútom Mesta kultúry 2024. Zmeny sa týkali aj ďalších oblastí kultúry či dopravy. V súvislosti s týmito presunmi sa poslanci zaujímali o to, aký je finančný stav rezervného fondu kraja. Odpoveď nula eur vyvolala pochybnosti, či bude župa schopná uhradiť faktúry pri prebiehajúcich projektoch.

„My dnes v rámci všetkých bodov v zastupiteľstve schvaľujeme sumu naviac 6,011 milióna eur. Je január. Pôjde to z projektov, samozrejme, pôjde to z rôznych oddielov, ale my sme na projekty schválili 5 miliónov na bežné výdavky, 5 miliónov na kapitálové na celý kalendárny rok. Dnes, v januári schvaľujeme 6,011 milióna,“ uviedla poslankyňa Nadežda Sirková.

V januári prišli kraju navýšené podielové dane približne o milión eur, podľa poslankyne sú však potrebné aj ďalšie financie. Upozornila, že pri viacerých projektoch vznikajú župe vysoké neopravnené výdavky a vyjadrila obavu, či zvládne nápor financií pri tohtoročnom rozpočte.

Foto
Poslanci zasadali prvýkrát v tomto roku / facebook.com/presovskykraj

Viacero bodov programu sa týkalo zapojenia župy do rôznych projektov, pričom poslancom nevadilo v niektorých prípadoch ani osempercentné spolufinancovanie a hlasovanie sa nieslo v znamení všeobecného súhlasu. Rokovanie sa týkalo aj navýšenia úveru z 10 na 20 miliónov eur.

„V rámci Správy a údržby ciest máme vysúťažené dva mosty, a to Svit – Štrba a Lesík delostrelcov. Oba tieto mosty sú v havarijnom stave, sú aktuálne klasifikované ako 6 (pozn. redakcie stupeň stavebno-technického stavu). Skutočnosť je taká, že málo chýba k tomu, aby boli preklasifikované na 7, aby boli uzatvorené, preto musíme urýchlene pristúpiť k ich rekonštrukcii, aby nedošlo k nejakému nešťastiu,“ povedal Makara.

Mosty, ktoré vedú ponad železničné trate, sú v havarijnom stave a kraj nemá reálne rozpočtové krytie. Práce chce však začať v stavebnej sezóne, pričom má ukončený aj proces verejného obstarávania. Na financovanie preto použije peniaze z navýšeného úveru, ktoré mu budú následne refundované. Tento zámer schválil aj hlavný kontrolór. Poslancov však zaujímali sumy za rekonštrukcie, keďže pri jednom z objektov sa cena navýšila dvojnásobne. Riaditeľ Správy ciest PSK Marcel Horváth uviedol, že vlani sa počítalo s odstavením celej trate, podmienky sa však zmenili:

„Situácia s rýchlodráhou Lúčivná – Liptovský Mikuláš, kde sa výstavba oddialila, spôsobila to, že počas súťaženia zákazky uchádzači už vychádzali z nových podmienok, ktoré nastali, čo sa týka technológie výstavby. A momentálne sa bude táto trať, resp. celý most rozoberať počas plnej prevádzky jednej trate a tým pádom zabezpečovacie opatrenia, rôzne výluky, zložitosťou nám pri jednaní o cene a vysvetľovaní tejto ceny zdôvodňovali, že toto navyšuje cenu.“

Práce by mali trvať od apríla do októbra. V diskusii o úvere niektorí poslanci vyčítali vedeniu župy, že si nezabezpečilo aj ponuky iných bánk a pracujú iba s jednou možnosťou. Vedúci odboru financií následne v reakcii prisľúbil, že v budúcnosti si budú robiť prieskumy finančného trhu.

Komentáre