Poslanci Sídliska KVP schválili investičný zámer dostavby Arény Sršňov, od svojich podmienok však neupustili

KošiceSpravodajstvo

Okrem iného odobrili úver vo výške 400-tisíc eur.

V mestskej časti Sídlisko KVP sa uskutočnilo 14. miestne zastupiteľstvo, ktoré prinieslo búrlivú diskusiu najmä k budovaniu nových objektov. Prvý sa týkal výstavby polyfunkčného bytového domu so športovou a občianskou vybavenosťou v lokalite Grunt. Architekt pritom avizuje, že do priestorov pre verejnosť neplánujú zasahovať. Za tento zámer ale napokon hlasovala iba jedna poslankyňa, zvyšní piati boli proti a štyria sa zdržali. Miestne zastupiteľstvo tak neschválilo zámer výstavby.

K bodu o rozšírení Arény Sršňov sa už pred zastupiteľstvom uskutočnil pochod miestnych športovcov a priaznivcov klubu, ktorí tvrdia, že je to pre rozvoj športu potrebné. Predseda hokejového klubu a investor haly Marek Mergleský vystúpil v rámci slova pre verejnosť a žiadal, aby mestská časť poskytla svoje pozemky na výstavbu druhej haly:

„Máme malé šatne, pretože máme unimobunky – dočasné šatne, ktoré boli stavané na tri roky a už sú tam päť rokov. Potrebujeme vybudovať murované zázemie, kde pribudnú hokejové šatne pre hokejový klub. Bude tu aj posilňovňa. Dnes nám chlapci zo Základnej školy Drábova – hokejová trieda chodia krížom cez celé mesto na Lokomotívu do posilňovne. Strácame čas, naši tréneri strácajú čas, aj deti a rodičia.“

Foto
K bodu o rozšírení Arény Sršňov sa uskutočnil pochod miestnych športovcov a priaznivcov klubu / TV KOŠICE

Súčasťou výstavby má byť aj 120 parkovacích miest a prístupový chodník, ktoré by inak slúžili aj miestnym obyvateľom. Zástupca starostu Roman Matoušek, rovnako ako aj ďalší poslanci však ale uviedli, že tento bod ani nebol v pláne na prerokovanie:

„Je tu absolútny nesúlad bodu dnešného zastupiteľstva, ktorým je, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Sídlisko KVP schvaľuje stanovisko k investičnému zámeru. Dovolím si povedať, že toto verejné zhromaždenie, ktoré bolo zvolané za účelom prejednania pozemku k výstavbe druhej športovej haly, sa netýka dnešného prejednávaného bodu.“

O tom, že je predčasné hovoriť o nejakej výstavbe, keď ešte nie je schválený ani investičný zámer, hovoril aj starosta mestskej časti Ladislav Lörinc:

V tomto sú všetci – verejnosť aj hokejoví nadšenci – zavádzaní majiteľom. Rovnako sú klamaní aj o tom, že má kladné stanovisko Útvaru hlavného architekta (ÚHA). Na základe toho stanoviska, ktoré sme na mestskej časti obdržali, to stanovisko nie je kladné. Len dáva podmienky, ktoré investor nesplnil. Tak isto nie je pravdivý výrok, že mestská časť je proti tomuto zámeru. Na hlasovanie ide kladné stanovisko, ale s podmienkami. Považujeme za potrebné ohradiť sa voči tvrdeniam a poukázať na fakt, že nikto si nemôže vynucovať rozhodnutia samosprávy nátlakom, protestami a zneužívaním detí na to, aby získal konkurenčnú výhodu.“

Poslanec Marián Koszoru uviedol, že podmienka podzemného parkoviska pri výstavbe haly je pre zámer likvidačná. Podľa neho by bolo vhodnejšie zamerať sa na dobudovanie infraštruktúry, križovatky a ostatných podmienok od ÚHA. Zároveň chce od mestskej časti napomôcť tejto výstavbe. Tento pozmeňujúci návrh ale neprešiel.

„Ja len apelujem na to, aby bez zbytočných emócií sa pokračovalo ďalej v diskusii. Nikto netvrdí, že toto dané uznesenie v budúcnosti nemôžeme alebo nebudeme nejakým spôsobom korigovať. My nič nejdeme stopnúť, naším cieľom je dosiahnuť konsenzus. Je tu aj skupina tam bývajúcich ľudí, ktorá je proti tomuto zámeru a naším cieľom je vytvoriť nejaký ten most a vyhovieť čo najširšiemu počtu ľudí. Nič viac, nič menej,“ skonštatoval poslanec Marián Horenský.

Za investičný zámer napokon hlasovalo sedem poslancov a proti len jeden. V súhlasnom stanovisku však naďalej požadujú podzemné parkovisko, aby sídlisko nepohltila nadzemná výstavba. Poslanci okrem iného prerokovali nový úver, čo potvrdil kontrolór mestskej časti Ladislav Takáč:

„Ide o ďalší nový úver, ktorý zvyšuje zaťaženosť dlhu mestskej časti. Samozrejme, po schválení uznesenia tá dlhová zaťaženosť bude oveľa nižšia, pretože sa čiastočne ním uhradí predchádzajúci úver.“

Poslanci tak napokon schválili úver vo výške 400-tisíc eur, ktorý má mestská časť splatiť za päť rokov. Zastupiteľstvo sa venovalo aj prvej zmene rozpočtu na tento rok.

„V prvej zmene rozpočtu je riešené prijatie úveru, splátky, úroky, bankové poplatky a financovanie skateparku,“ dodal Matoušek.

Zastupiteľstvo schválilo tento bod bez diskusie. Prerokovalo tiež informatívne správy jednotlivých komisií, rozpočtových opatrení či plány denného centra.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre