Posúdenie žiadosti Slovenska o štvrtú platbu z Plánu obnovy sa predĺžilo

EurópaSpravodajstvo

Vláda má dostatok času na zaslanie informácií.

Európska komisia (EK) predĺžila posúdenie žiadosti Slovenska o štvrtú platbu z Plánu obnovy a odolnosti nad rámec štandardných dvoch mesiacov predpokladaných v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF). EK sa však v prípade členských štátov Európskej únie nevyjadruje k posudzovaniu žiadostí o platbu, pokiaľ nie je proces posúdenia dokončený.

„V súčasnosti posudzujeme štvrtú žiadosť Slovenska o platbu (predloženú 15. decembra 2023). Lehota na posúdenie tejto žiadosti o platbu sa predĺžila nad rámec štandardných dvoch mesiacov predpokladaných v nariadení o RRF, aby bolo možné zhromaždiť dodatočnú dokumentáciu potrebnú na posúdenie zo strany Komisie,“ píše sa v stanovisku EK pre RRF, strategický výhľad a medziinštitucionálne vzťahy, demokraciu a demografiu.

Foto
Posúdenie žiadosti Slovenska o štvrtú platbu z Plánu obnovy sa predĺžilo (Ilustračná fotografia) / TASR

EK tvrdí, že slovenská vláda má vďaka predĺženiu dostatok času na zaslanie informácií, bez časovej tiesne v podobe dvojmesačného obdobia, ktoré by platilo štandardne. Zároveň zdôraznila, že rozšírenia posudzovania žiadosti o platby cez národné Plány obnovy nie sú nezvyčajné, pričom v minulosti boli dohodnuté aj s Rumunskom, Bulharskom, Talianskom a Cyprom:

Dátum vydania hodnotenia EK bude závisieť od toho, kedy Slovensko poskytne všetku potrebnú dokumentáciu. Pokračujeme v konštruktívnych diskusiách so Slovenskom v rámci tohto procesu.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre