Povolená rýchlosť v centre Košíc sa zníži na 30 km/hod.

KošiceSpravodajstvo

Mesto začalo s osádzaním dopravných značiek.

Na 27 uliciach v košickom Starom Meste bude do konca týždňa zriadená zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/hod. Mesto už začalo s osádzaním príslušných dopravných značiek, ako aj s doplnením značenia pešej zóny.

„Takýto zámer súvisiaci s upokojením dopravy odobril súhlasným stanoviskom aj Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach a mesto Košice ako cestný správny orgán. Vďaka týmto zmenám sa očakáva podstatné zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zlepšenie podmienok pre cyklistov a čiastočná redukcia tranzitnej dopravy. Dôjde tým aj k skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov centra mesta,“ uviedol magistrát.

Takto obmedzená rýchlosť sa bude týkať ulíc Kováčska, Mäsiarska, Vodná, Orlia, Štefánikova (horná časť nad korytom bývalého Mlynského náhonu, nevzťahuje sa na tú časť ulice, po ktorej jazdí MHD), Zbrojničná, Baštová, Alžbetina, Poštová, Vrátna, Tajovského, Timonova, Grešákova, Murgašova, Bočná, Pribinova, Rooseveltova, Čajkovského, Drevený trh, Krmanova, Puškinova, Stará Baštová, Podtatranského, Kasárenské námestie, Hradbová, Dominikánske námestie, Mojmírova. 

Foto
Nové pravidlo sa týka 27 ulíc / Mesto Košice

„V rámci Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, ktorá bola jednomyseľne schválená Mestským zastupiteľstvom minulý rok, sme navrhli pravidlá a lokality pre zavádzanie opatrení ako tzv. zón 30, obytných, resp.  peších zón, formou zdieľaného priestoru alebo zjednosmernenia ulíc. Stratégia počíta aj s tzv. oblasťami s upokojenými komunikáciami nachádzajúcimi sa v obytných zónach, kde sa takisto plánuje zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/hod. Na tento účel boli vytipované obslužné cesty najmä vo vnútri sídlisk. Konkrétny plán zavádzania do praxe bude závisieť od podnetov obyvateľov alebo starostov mestských častí, informoval riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

Zároveň sa v meste doplní značenie pešej zóny v jej terajšej podobe. V rámci nej bude povolený vjazd len zásobovacím vozidlám, ktorým to umožní dopravná značka výlučne v noci a ráno medzi 22.00 – 9.00 hod.

Okrem Hlavnej ulice bude pešia zóna vyznačená aj na uliciach Františkánska, Poštová, Biela, Uršulínska, Univerzitná, Alžbetina, Hrnčiarska, Mlynská, Zvonárska, Vrátna, Štúrova a na námestí Osloboditeľov. Cyklisti budú môcť v pešej zóne jazdiť maximálnou rýchlosťou 10 km/hod. a budú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom. Tí môžu cesty v pešej zóne využívať v celej ich šírke.

Komentáre