Pozrite si prehľad všetkých obmedzení podľa farebnosti okresov v COVID automate

SlovenskoKoronavírus

Je váš okres oranžový, bordový alebo už čierny? Prinášame vám kompletný prehľad všetkých opatrení a obmedzení podľa aktualizovaného COVID automatu pre všetky stupne rizikovosti okresov.

Foto
Okresy môžu byť podľa COVID automatu zaradené do piatich stupňov a farieb: zelená (monitoring), oranžová (ostražitosť), červená (1. stupeň ohrozenia), bordová (2. stupeň ohrozenia) a čierna (3. stupeň ohrozenia) (Ilustračná fotografia) / TASR

COVID automat navrhnutý pre Slovenskú republiku hodnotí aktuálnu epidemiologickú situáciu a informuje o rizikovosti na úrovni jednotlivých okresov. 

Stupne v COVID automate sú definované podľa farieb a skóre. S narastajúcim skóre narastá stupeň rizika a aplikované sú prísnejšie opatrenia. COVID automat sa zapína, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási pandémiu. Naopak, keď WHO vyhlási pandémiu za ukončenú, resp. keď Úrad verejného zdravotníctva vyhlási epidémiu na Slovensku za ukončenú, COVID automat sa vypne. Na úrovni okresov môže byť vypnutý aj skôr.

Výstupom COVID automatu je mapa okresov s informáciami o ich aktuálnej rizikovosti a záťaži s ohľadom na epidémiologickú situáciu ochorenia COVID-19. Okresy môžu byť zaradené do piatich stupňov a farieb: zelená (monitoring), oranžová (ostražitosť), červená (1. stupeň ohrozenia), bordová (2. stupeň ohrozenia) a čierna (3. stupeň ohrozenia).

 

Foto
Stupne pre jednotlivé okresy v COVID automate sú definované podľa farieb a skóre / korona.gov.sk

Pod základom sa pre potreby COVID automatu myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Pod OTP sa pre potreby COVID automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Pod OP sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú kompletne zaočkované po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy, osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19, osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní, deti mladšie ako 2 roky a deti od 2 do 12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP).

Foto
V zelených okresoch monitoringu je povinné rúško v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Zelená – monitoring

►RÚŠKO: Povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri

►VSTUP DO ZAMESTNANIA: Bez obmedzenia

►OBMEDZENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN: Bez obmedzenia

►ŠKOLY: Bez obmedzení

►HROMADNÉ PODUJATIA: Základ  na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri, obmedzenia podľa príslušného semaforu; OTP  na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 v interiéri;  OP  bez obmedzenia

►SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY, HP V PREÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA: OTP – maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri s povinným zoznamom účastníkov (resp. podľa príslušného semaforu); OP – maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri s povinným zoznamom účastníkov (resp. podľa príslušného semaforu)

►OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB A PODOBNE): Základ  na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri, obmedzenia podľa príslušného semaforu; OTP  na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 v interiéri;  OP  bez obmedzenia

►BOHOSLUŽBY: Základ – Na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiér; OTP – Na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri; OP – bez limitu

►NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH, ZSS, VÄZNICE A INÉ POBYTOVÉ ZARIADENIA: OP - Povolené, bez obmedzenia; OTP - Povolené, bez obmedzenia

►ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE (limity pre športovcov): Základ – maximálne 100 športovcov; OTP – Bez obmedzení; OP – Bez obmedzení

►LANOVÉ DRÁHY: Základ – Bez obmedzení; OTP – Bez obmedzení; OP – Bez obmedzení

►FITNESS: Základ – maximálne 25 osôb, Povinný zoznam účastníkov; OTP – maximálne 50 osôb alebo 15 m2 na osobu; OP – bez limitu

►WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE: Základ – maximálne 50 percent kapacity alebo maximálny počet osôb 1000; OTP – bez limitu; OP – bez limitu

►BAZÉNY A PLAVÁRNE: Základ – Bez obmedzení; OTP – Bez obmedzení; OP – Bez obmedzení

►OBCHODY, SLUŽBY: OP - Hygienické opatrenia; ZÁKLAD/OTP - Hygienické opatrenia 

►NÁKUPNÉ CENTRÁ: Pre OP, OTP a Základ  

►REŠTAURÁCIE: Základ – Bez obmedzení; OTP – Bez obmedzení; OP – Bez obmedzení

►MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE, KNIŽNICE: Základ – Bez obmedzení; OTP – Bez obmedzení; OP – Bez obmedzení

►UBYTOVACIE ZARIADENIA: Základ - Bez obmedzenia. Reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie; OTP - Ubytovanie bez obmedzení Reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie; OP - Bez limitu

►TAXI: Povolené s dodržaním podmienok nosenia rúška a pravidelného vetrania

Foto
V oranžových okresoch ostražitosti môže byť v obchodoch maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Oranžová – ostražitosť

►RÚŠKO: Povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri

►VSTUP DO ZAMESTNANIA: Bez obmedzenia

►OBMEDZENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN: Bez obmedzenia

►ŠKOLY: Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti – materské školy, základné školy, stredné školy, 8-ročné gymnáziá, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy (aj praktické školy a odborné učilištia), školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, školské jedálne, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, vysoké školy (zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky); Prezenčne s obmedzením – vysoké školy do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných; Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

►HROMADNÉ PODUJATIA: Základ - V interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50. Obmedzenia podľa príslušného semaforu. Povinný zoznam účastníkov; OTP - V interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri; OP - Bez limitu

►SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY, HP V PREÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA: OTP - Maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri resp. podľa príslušného semaforu Povinný zoznam účastníkov OP - Maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri resp. podľa príslušného semaforu
Povinný zoznam účastníkov

►OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB A PODOBNE): Základ  na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri, obmedzenia podľa príslušného semaforu; OTP  na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 v interiéri;  OP  bez obmedzenia

►BOHOSLUŽBY: Základ - V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50. Obmedzenia podľa príslušného semaforu. Povinný zoznam účastníkov; OTP - V interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri

►NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH, ZSS, VÄZNICE A INÉ POBYTOVÉ ZARIADENIA: OTP - Povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa; OP - Bez obmedzení

►ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE (limity pre športovcov): Základ: Maximálne 50 športovcov. Povinný zoznam účastníkov; OTP -  Maximálny počet športovcov: 200 interiér / 400 exteriér; OP - Bez obmedzení 

LANOVÉ DRÁHY: OTP - Bez obmedzenia; OP - Bez obmedzenia

►FITNESS: Základ – Maximálne 10 osôb. Povinný zoznam účastníkov; OTP - Max. 20 osôb alebo min. 15 m2 / osobu
Povinný zoznam účastníkov; OP - Bez limitu

►WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE: Základ – zakázané; OTP – maximálne 50 percent kapacity alebo maximálny počet osôb 1000; OP – bez limitu

►BAZÉNY A PLAVÁRNE: Základ – maximálne 10 osôb, OTP – maximálne 50 percent kapacity; OP – bez obmedzení

►OBCHODY/SLUŽBY: Základ/OTP - maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu; OP - maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu

►NÁKUPNÉ CENTRÁ: Pre OP, OTP a Základ

►REŠTAURÁCIE: Základ - Terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien; OTP - V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení; OP - V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení

►MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE, KNIŽNICE: Základ – individuálne prehliadky, maximálne 1 osoba na 15 m2; OTP – bez obmedzení; OP – bez obmedzení

►UBYTOVACIE ZARIADENIA: Základ – Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru; OTP – Ubytovanie bez obmedzení Reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie; OP– Bez limitu

TAXI: Povolené s dodržaním podmienok maximálne 2 osôb na jeden rad, nosenia rúška a pravidelného vetrania

Foto
V červených okresoch s prvým stupňom ohrozenia zostáva ešte pohyb ľudí bez obmedzení (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Červená – 1. stupeň ohrozenia

►RÚŠKO A RESPIRÁTOR FFP2: Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre vzdialenosť menšiu než 2 metre a s rozšírenými výnimkami

►VSTUP DO ZAMESTNANIA: OTP

►OBMEDZENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN: Bez obmedzenia

►ŠKOLY: Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti – materské školy, základné školy, stredné školy, 8-ročné gymnáziá, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy (aj praktické školy a odborné učilištia), školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, školské jedálne, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, vysoké školy (zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky); Prezenčne s obmedzením – vysoké školy do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP, alebo 120 osôb plne očkovaných; Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

►HROMADNÉ PODUJATIA: Základ – Zakázané; OTP – Maximálne 6 osôb; OP – Maximálne 200 osôb
Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY, HP V PREÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA: OTP – Zakázané; OP – Maximálne 20 osôb. Povinný zoznam účastníkov

►OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB A PODOBNE): Základ – Maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov; OTP – Maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov; OP - Maximálne 200 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►BOHOSLUŽBY: Základ – Individuálna pastoračná činnosť; OTP – Maximálne 6 osôb; OP – Maximálne 200 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH, ZSS, VÄZNICE A INÉ POBYTOVÉ ZARIADENIA: OTP - Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa; OP - Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa

►ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE (limity pre športovcov): Základ – Zakázané; OTP – Len profesionálne ligy; OP - Maximálne 200 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►LANOVÉ DRÁHY: Základ – Zakázané; OTP – Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Povinný respirátor; OP -  Otvorené vleky, kabínkové lanovky maximálne 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia

►FITNESS: Základ – Zakázané; OTP – Zakázané; OP -  Maximálne 50 osôb alebo min. 15 m2/osobu. Povinný zoznam návštevníkov

►WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE: Základ – Zakázané; OTP – Zakázané; OP - Bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatné zriadenia 10 osôb maximálne

►BAZÉNY A PLAVÁRNE: Základ – Zakázané; OTP – Zakázané; OP -  Maximálne 50 % kapacity

OBCHODY/SLUŽBY: Základ/OTP - Iba esenciálne obchody maximálne 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy obchoduOP - Maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu

NÁKUPNÉ CENTRÁ: Pre OP

►REŠTAURÁCIE: Základ - Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz); OTP - Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz); OP - V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.

►MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE, KNIŽNICE: Základ – Zatvorené; OTP – Zatvorené; OP – Bez obmedzenia

►UBYTOVACIE ZARIADENIA: Základ – Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru; OTP – Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru; OP – Bez limitu

►TAXI: Maximálne 2 osoby na jeden rad v rátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Foto
V bordových okresoch s druhým stupňom ohrozenia sú fitness centrá povolené len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním maximálne 20 osôb alebo 15 m2 na osobu (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Bordová – 2. stupeň ohrozenia

►RÚŠKO A RESPIRÁTOR FFP2: Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 2 metrov

►VSTUP DO ZAMESTNANIA: OTP 

►OBMEDZENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN: Otvorené len od 5:00 hod do 22:00 hod

►ŠKOLY: Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti – materské školy, základné školy, stredné školy, 8-ročné gymnáziá, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy (aj praktické školy a odborné učilištia), školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, školské jedálne, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, vysoké školy (zdravotnícke odbory, výkon praxe 5+1); Prezenčne individuálne – jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, vysoké školy (záverečné skúšky); Prezenčne s obmedzením – jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, vysoké školy, do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných. Dištančne skupinovo – jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, vysoké školy. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

HROMADNÉ PODUJATIA: Základ – Zakázané; OTP - Maximálne 6 osôb; OP - Maximálne 100 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY, HP V PREÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA: OTP - Zakázané; OP - Maximálne 20 osôb. Povinný zoznam účastníkov

►OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB A PODOBNE): Základ – Maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov; OTP – Maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov; OP - Maximálne 100 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►BOHOSLUŽBY: Základ – Individuálna pastoračná činnosť; OTP – Maximálne 6 osôb; OP - Maximálne 100 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH, ZSS, VÄZNICE A INÉ POBYTOVÉ ZARIADENIA: OTP - Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa; OP - Maximálne 100 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE (limity pre športovcov): Základ – zakázané; OTP – Len profesionálne ligy; OP: Maximálne 100 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

LANOVÉ DRÁHY: Základ – Zakázané; OTP – Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Povinný respirátor; OP - Otvorené vleky, kabínkové lanovky max 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia

►FITNESS: Základ - Zakázané; OTP - Zakázané; OP - Maximálne 20 osôb alebo min. 15 m2/osobu. Povinný zoznam návštevníkov

►WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE: Základ - Zakázané; OTP - Zakázané; OP - Maximálne 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatných zakázané

►BAZÉNY A PLAVÁRNE: Základ – Zakázané; OTP – Zakázané; OP – Maximálne 25 percent kapacity

►OBCHODY/SLUŽBY: Maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu

►NÁKUPNÉ CENTRÁ: Pre OP

►REŠTAURÁCIE: Základ – Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz); OTP – Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz); OP - V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení

►MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE, KNIŽNICE: Základ – Zatvorené; OTP – Zatvorené; OP – Bez obmedzenia

►UBYTOVACIE ZARIADENIA: Základ – Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru; OTP –Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru; OP - Bez limitu

►TAXI: Maximálne 2 osoby na jeden rad v rátane vodiča, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Foto
V čiernych okresoch tretieho stupňa ohrozenia sú v nemocniciach návštevy povolené iba po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa, a to iba pre OTP a kompletne zaočkovaných (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Čierna – 3. stupeň ohrozenia

►RÚŠKO A RESPIRÁTOR FFP2: Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m

►VSTUP DO ZAMESTNANIA: OTP 

►OBMEDZENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN: Otvorené len od 5:00 hod do 22:00 hod

►ŠKOLY: Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti – materské školy, základné školy, stredné školy, 8-ročné gymnáziá, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy (aj praktické školy a odborné učilištia), školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, školské jedálne, základné umelecké školy, centrá voľného času, vysoké školy (zdravotnícke odbory, výkon praxe 5+1); Prezenčne individuálne – jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, jazykové školy, vysoké školy (záverečné skúšky); Dištančne skupinovo – jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, vysoké školy. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

►HROMADNÉ PODUJATIA: Základ – Zakázané; OTP – Zakázané; OP - Maximálne 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY, HP V PREÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA: OTP - Zakázané; OP - Zakázané

►OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB A PODOBNE): Základ – Maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov; OTP – Maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov; OP - Maximálne 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►BOHOSLUŽBY: Základ – Individuálna pastoračná činnosť; OTP – Maximálne 6 osôb; OP - Maximálne 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH, ZSS, VÄZNICE A INÉ POBYTOVÉ ZARIADENIA: OTP - Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa; OP - Maximálne 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE (limity pre športovcov): Základ – zakázané; OTP – Len profesionálne ligy; OP: Maximálne 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

►LANOVÉ DRÁHY: Základ – Zakázané; OTP – Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Povinný respirátor; OP - Otvorené vleky, kabínkové lanovky max 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia

►FITNESS: Základ - Zakázané; OTPZakázané; OPZakázané 

►WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE: Základ - Zakázané; OTPZakázané; OPZakázané

►BAZÉNY A PLAVÁRNE: Základ - Zakázané; OTP - Zakázané; OP - Maximálne 10 osôb. Organizované skupiny podľa športového automat 

OBCHODY/SLUŽBY: Základ/OTP – Iba esenciálne obchodyf max 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy obchodu; OP – Maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu

NÁKUPNÉ CENTRÁ: Pre OP

►REŠTAURÁCIE: Základ – Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz); OTP – Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz); OP – Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

►MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE, KNIŽNICE: Základ – Zatvorené; OTP – Zatvorené; OP – Individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 plochy

►UBYTOVACIE ZARIADENIA: Základ – Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru; OTP – Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru; OP – Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru

►TAXI: Maximálne 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

 

Komentáre