Práce na Slaneckej ceste sú prerušené

KošiceSpravodajstvo

Robotníci sa vrátia po zimných prázdninách.

Na Slaneckej ceste v Košiciach utíchol stavebný ruch. Robotníci a stavebné mechanizmy sa do práce vrátia začiatkom januára po skončení zimných prázdnin. V závere tohto roka sa pracovalo najmä na výstavbe nového mosta ponad Myslavský potok, kde sa vŕtali pilóty na opore mosta. Zároveň pokračovalo aj budovanie cestnej kanalizácie a napájanie uličných vpustí.

V závislosti od poveternostných podmienok sa po spustení prác bude dokončovať stredová dažďová kanalizácia v celom úseku, pokračovať budú zemné práce na výmene podložia vrátane realizácie sanačných vrstiev.

„Pokladať sa budú štrbinové žľaby, cestné obrubníky a konštrukčná vrstva zo štrkodrviny. Naďalej budú prebiehať ochrany a prekládky inžinierskych sietí, v križovatkách bude pokračovať výstavba portálov dopravného značenia,“ informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Pravá časť cesty z mesta do Krásnej sa začne asfaltovať až na jar. Následne sa doprava presmeruje do nových jazdných pruhov a začnú sa práce na ľavej časti vozovky, na križovatkách, termináli Važecká, autobusových zastávkach a novom cyklochodníku.

Foto
V prácach sa bude pokračovať po zimných prázdninách / Mesto Košice

„Vodiči a chodci budú musieť ešte niekoľko týždňov strpieť aj obmedzenia na Važeckej ulici pri OC Važec súvisiace s pôvodne neplánovanou preložkou inžinierskych sietí. Dôvodom je z pohľadu budovania prestupného terminálu, ktorý tam už budúci rok vznikne, nevyhovujúce trasovanie vodovodu s telekomunikačnými káblami. Z tohto dôvodu bolo nanovo potrebné naprojektovať nový spôsob prepojenia vodovodného potrubia. Snahou je, aby tieto obmedzenie skončili najneskôr vo februári tohto roka,“ dodal Tokarčík.

Cena stavby sa kvôli neplánovaných stavebným prácam navýšila takmer o 1,6 milióna eur. Predpokladané navýšenie kvôli nárastu cien materiálov a dodatočným prácam by sa malo pohybovať okolo 3,7 milióna eur. Aby boli dopady čo najmenšie, mesto plánuje požiadať o prefinancovanie časti z týchto navýšených nákladov z eurofondov.

„Tak ako väčšinu stavieb, ani túto neobišli problémy, ktoré žiadny zhotoviteľ nemohol predpokladať a sú nepredvídateľné. Medzi najväčšie sa zaraďuje technické riešenie vylepšenia neúnosnosti podložia, pretože na základe vykonaných skúšok sa preukázali menej únosné ako požaduje projektová dokumentácia. Po vyriešení technickej a cenovej časti sa mohli začať realizovať príslušné stavebné práce,“ uviedol hovorca spoločnosti Doprastav Ján Brodenec.

Foto
V závere tohto roka sa pracovalo najmä na výstavbe nového mosta ponad Myslavský potok / Mesto Košice

Ďalším problémom na stavenisku boli nezakreslené podzemné inžinierske siete, ktoré komplikovali postup výstavby.

„Väčšina týchto sietí sú z čias minulého režimu a ich ochranu, prekládku a zrušenie nerieši žiadna časť projektovej dokumentácie a musí sa hľadať vhodné technické riešenie ochrany, prekládky, prípadne zrušenia. Projekčné vyriešenie problému kolízie podzemných inžinierskych sietí trvá aj niekoľko týždňov,“ dodal Brodenec.

Termín ukončenia prác na jeseň budúceho roka bude podľa zhotoviteľa dodržaný. Okrem výstavby štvorprúdovej cesty s novou konštrukciou vozovky sa zrekonštruujú všetky križovatky a vybuduje sa nové rameno križovatky zo Slaneckej cesty na vnútrosídliskovú cestu na Čingovskej ulici.

Súčasťou práce je aj modernizácia zastávok mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich a vodičov a vybuduje sa aj nový 2,2 km dlhý cyklochodník po pravej strane Slaneckej cesty smerom na Krásnu.

Komentáre