Práce na Važeckej potrvajú dlhšie, ako sa predpokladalo

KošiceSpravodajstvo

Hotové by mali byť do konca septembra.

V apríli sa na Važeckej ulici v mestskej časti Nad jazerom začalo so stavebnými prácami, ktoré súvisia s budovaním cestnej kanalizácie a prekládkou vodovodu v rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty. Z tohto dôvodu je úplne uzavretý úsek cesty medzi križovatkami s Raketovou a Galaktickou ulicou. Obmedzenia pre vodičov a cestujúcich mestskou hromadnou dopravou mali pôvodne trvať do konca júna. Termín sa však posúva.

„Naplánovanú prekládku a ochranu vodovodu a tiež prekládku elektrických káblov vysokého napätia, zdržalo niekoľko neočakávaných skutočností. Jednou z nich bola napríklad porucha na potrubí, ktorú museli pracovníci vodární odstrániť. Zároveň sme po odkrytí zistili, že je poškodená stropná doska teplovodu v telese budúcej zastávky MHD.  Samotný vodovod vyrobený zo špeciálnej liatiny, ktorý zásobuje vodou mestskú časť Krásna, je tiež potrebné na základe požiadavky od správcu siete ošetriť novým kalníkom a vzdušníkom a vymeniť sme na ňom museli aj smerovody a výškovody,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Až po ukončení týchto prác sa vymenia káble vysokého napätia. Pôvodný plán počítal s preložkou v dĺžke 100 metrov, nakoniec však z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii  bude potrebná jeho výmena v celej dĺžke Važeckej ulice.

Práce sú súčasťou projektu rekonštrukcie Slaneckej cesty a očakávame, že na tejto etape budú ukončené do konca septembra. Žiaľ, neustále nachádzame pod zemou neočakávané stavebné a technické objekty, ktoré musia byť následne nanovo zapracované do stavebnej dokumentácie,“ doplnil Tokarčík.

Magistrát preto prosí vodičov, obyvateľov a cestujúcich o zhovievavosť. V rámci aktuálneho týždňa sa na Slaneckej ceste začala budovať spodná stavba pravého mosta a lávky ponad Myslavský potok. Zároveň pokračujú úpravy podložia a sypanie sanačnej vrstvy.

Komentáre