Pravidlá pre počty žiakov osemročných gymnázií by sa mali zmeniť

SlovenskoSpravodajstvo

Počet žiakov prvého ročníka nesme prekročiť päť percent z celkového počtu žiakov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku.

Pravidlá určovania počtov žiakov osemročných gymnázií by sa mali zmeniť. Národná rada SR totiž posunula do druhého čítania novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou chcú poslanci SNS okrem iného určiť limit na žiakov. Právna norma nezakazuje prijímať aj viac žiakov, ale na vzdelávanie tých, čo budú nad limit, by nemali ísť peniaze zo štátneho rozpočtu.

Podľa návrhu počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúce prijímacie konanie nesmie prekročiť päť percent z celkového počtu žiakov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku. Ministerstvo školstva by mohlo na základe údajov svojich informačných systémov určiť záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka v rámci kraja. Prihliadať sa má na záujem o osemročné štúdium v rámci každého kraja.

Foto
Ilustračné foto / TASR

SNS zdôrazňuje, že novela nebráni zriaďovateľom gymnázií poskytovať výchovu a vzdelávanie v osemročnom štúdiu. „Avšak vzdelávanie a výchova žiakov prijatých nad limit určený ministerstvom budú zriaďovatelia musieť financovať z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu," dopĺňajú národniari. Ich návrh počíta aj s tým, že sa prestane určovať počet tried prvého ročníka. Zriaďovatelia totiž podľa SNS požadujú často minimálne počty žiakov.

Predloženie novely odôvodňujú národniari akútnou potrebou riešiť otázku určovania počtov žiakov osemročných gymnázií na základe objektívne merateľných kritérií. Chcú tiež zamedziť "neodôvodneným rozdielom v počtoch žiakov v rámci regiónov, ktorých jednotlivé gymnáziá majú možnosť prijať bez ohľadu na kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania".

Novela má zmeniť aj súčasnú úpravu experimentálneho overovania. „Navrhuje sa poňať ho ako odbornú úlohu, ktorú ministerstvo školstva rieši s príslušnými priamo riadenými organizáciami, vysokými školami a inými odbornými inštitúciami a ktorej obsah, priebeh a hodnotenie nemá byť ovplyvňované záujmom konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytujúcej výchovu a vzdelávanie na jeho výsledku, čomu sa ani v režime osobitného druhu správneho konania nedá zabrániť," uvádza SNS.

 

Zdroj: TASR

Komentáre