Pravoslávni veriaci začali sláviť Vianoce

SlovenskoZaujímavosti

Kresťania si pripomínajú príchod mudrcov z východu, krst Ježiša v Jordáne a jeho prvý zázrak v Káne Galilejskej.

Vzhľadom na to, že pravoslávni veriaci sa riadia podľa juliánskeho kalendára, 6. januára začínajú sláviť Vianoce. Po minulé roky sa v dopoludňajších hodinách zvykne uskutočniť svätá liturgia. Podvečer sa veriaci zúčastňujú bohoslužieb známych ako Veľké povečerie. Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii je však pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

V pravoslávnej cirkvi na Slovensku vrcholí 40-dňové obdobie pôstu pred Vianocami, počas ktorého veriaci dodržiavali zdržanlivosť od mäsa a mliečnych výrobkov. Pravoslávni pripravujú Štedrú večeru z pôstnych jedál, ako sú kapustnica bez klobásy, fazuľa či pirohy. Jej súčasťou je aj chlieb, med a cesnak.

V nasledujúci deň 7. januára slávia veľký sviatok Narodenia Isusa Christosa (Ježiša Krista), pričom predpoludním sa zúčastňujú slávnostnej svätej liturgie. 8. januára nasleduje sviatok presvätej Bohorodičky a 9. januára si pravoslávni pripomenú prvého mučeníka Štefana.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Zjavenie Pána

Kresťania dnes slávia Sviatok Zjavenia Pána, ktorý je známy aj pod názvom Traja králi. Veriaci si pripomínajú zjavenie Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela, Spasiteľa sveta a Božieho Syna.

Na východe sa tento sviatok slávi od 3. storočia. Jeho podstatou je pripomienka troch zázrakov – príchod mudrcov z východu, krst Ježiša v Jordáne a jeho prvý zázrak v Káne Galilejskej. Na západe sa kladie dôraz na poklonu mudrcov Ježišovi, ktorí sa nazývajú aj traja králi Gašpar, Melichar a Baltazár.

Ako vysvetlila Konferencia biskupov Slovenska, príchod mudrcov do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi poukazuje na to, že v Izraeli hľadajú toho, ktorý bude kráľom národov:

„Ich príchod znamená, že pohania môžu objaviť Ježiša a klaňať sa mu ako Božiemu Synovi a Spasiteľovi sveta, len ak sa obrátia k Židom a prijmú od nich mesiášske prisľúbenie, ako sa nachádza v Starom zákone.“

Súčasťou tohto sviatku bolo po minulé roky aj tradičné posvätenie príbytkov. Kňazi v hornej časti dverí kriedou napíšu aktuálny rok a spojenie písmen C, M a B. Ide o skratku latinského Christus Mansionem Benedicat, čo znamená Kristus nech požehná náš príbytok. V kostoloch sa zvykne požehnávať voda, ktorú si veriaci berú domov.

 

Zdroj: TASR


 

Komentáre