Predseda KSK Rastislav Trnka: Všetko má smerovať k tomu, aby východné Slovensko ekonomicky rástlo

KošiceArchívVoľby 2022

Prioritou je dokončiť začaté projekty.

Vo vlaňajších spojených voľbách nedošlo k zmene na poste predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju funkciu s viac ako 110-tisíc hlasmi suverénne obhájil Rastislav Trnka. Podľa jeho slov je to motiváciou aj záväzkom na ďalšie volebné obdobie. Za dôvody úspechu označil splnené úlohy z predchádzajúcej kampane. V rozhovore pre Košice Online povedal, že urobí maximum pre to, aby splnil to, čo sľúbil:

Začali sme odstraňovať investičné dlhy z minulosti, hlavne v dopravnej infraštruktúre. Pustili sme sa do rôznych odvážnych projektov, či už je to geotermálny vrt, alebo obnova kúpeľníctva v našom kraji, prípadne ďalšie rozbehnuté projekty, v ktorých budeme pokračovať. Nebolo to jednoduché, keďže sme mali viaceré krízy. Z toho vyplýva aj to, že veľa vecí sa nedotiahlo, nedokončilo alebo predlžuje kvôli tomu, že sa menia ľudia na pozíciách štátnych orgánov a firiem.“

Situáciu komplikuje aj politická kríza. Trnka zdôraznil, že vláda zásadným spôsobom zasiahla do rozpočtov všetkých samospráv, a to aj napriek tomu, že zabezpečujú približne 80 percent verejných služieb, ktoré vnímajú obyvatelia. Obce, mestá ani kraje nemajú dostatok finančných prostriedkov. Riešením je podľa košického župana zlepšiť vzťah s vládou a prinášať výsledky pre ľudí. Jeho prioritou je dokončiť začaté projekty:

Dobudovanie akvaparku, geotermálnej elektrárne pri vrte v Čižaticiach, realizovať nové geotermálne vrty, obnoviť kúpeľníctvo, využiť na maximum eurofondy, ktoré máme k dispozícii, aj ktoré možno ešte nie sú k dispozícii, ale časom urobíme všetko pre to, aby boli a aby sme zrealizovali čo najviac projektov, ktoré prinesú pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, tým zastabilizujeme aj ľudí v regiónoch a v našom kraji, aby neodchádzali.“

Foto
Rastislav Trnka obhájil post predsedu KSK / TASR

Perspektívu do budúcna majú podľa Trnku aj vodíkové projekty, na ktorých župa spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach. Dôležité bude preklenúť viaceré krízy vrátane nárastu cien energií a zmierniť ich dopady na občanov. Jednou z veľkých výziev je príchod Volva do Košíc, k čomu sa viažu ďalšie investície dodávateľov a subdodávateľov. KSK plánuje s nimi nadviazať spoluprácu, a tak vytvoriť ďalšie pracovné miesta. Trnka povedal, že na východe by sa malo preinvestovať viac eurofondov, keďže majú slúžiť na znižovanie regionálnych rozdielov:

„Do budúcna by mali eurofondy smerovať na území Košického kraja hlavne do odvážnych rozvojových projektov, tiež do obnoviteľných zdrojov tak, aby sme boli energeticky nezávislejší, ale aj do cestovného ruchu a aj preto sme sa zapojili do projektu Catching-Up. Eurofondy by mali ísť do rozvoja dopravy, regionálneho rozvoja, inovatívnych projektov, kreatívneho priemyslu a podobne. Všetko má smerovať k tomu, aby východné Slovensko ekonomicky rástlo.“

Z 57 krajských poslancov je 30 nových, viacerí sú starostovia a primátori. Trnka skonštatoval, že vzájomná spolupráca je zatiaľ konštruktívna a stabilná, podarilo sa im schváliť aj tohtoročný rozpočet napriek výpadku, ktorý bol predbežne vyčíslený na desiatky miliónov eur. Na nové investičné projekty sa zatiaľ v rozpočte nenašli peniaze.

„Neviem, čo budeme robiť s mnohými oblasťami, ako je napríklad investičný dlh na mostoch. Správa ciest hlási približne 14 mostov, ktoré keď sa nezačnú urgentne rekonštruovať, tak je vysoká pravdepodobnosť, že spadnú. My reálne nemáme ani euro na nich a tam by sa zišlo pri priemernej cene mosta 1 až 2 milióny eur za jeden, tak tu nám chýba 14 až 28 miliónov eur,“ dodal Trnka.

Prioritami župy na prvé mesiace nového roka ostávajú viaceré projekty vrátane geotermálnej elektrárne, akvaparku, Turzovských a Sobraneckých kúpeľov aj príchod Volva spolu s výstavbou priemyselných parkov, nájomných bytov, cyklotrás či dopravnej infraštruktúry.

Komentáre