Preferencia MHD na križovatkách eliminuje meškanie spojov v Prešove

PrešovSpravodajstvo

Ďalšie pribudnú na Sekčove.

K zdynamizovaniu dopravy v meste prispieva aj zavedenie preferencie mestskej hromadnej dopravy (MHD) na svetelných križovatkách. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) postupne inštaluje riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie. Ako vysvetlila tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, skúšobná prevádzka sa realizuje na tých typoch vozidiel, ktoré sú každodenne vypravované na linky MHD:

„Zavedenie preferencie MHD na svetelných križovatkách v praxi znamená, že prichádzajúce vozidlo MHD ku križovatke vydá pokyn radiču cestnej svetelnej signalizácie, aby v jeho smere jazdy uvoľnil cestu a zabezpečil bezpečný prejazd. Nielenže sa skráti jazdná doba a vozidlo nebude zbytočne stáť v kolóne, ale značne sa tým eliminuje meškanie spojov, na ktoré často cestujúci poukazujú.“

Foto
DPMP postupne inštaluje riadiace jednotky / Mesto Prešov

Na najvyťaženejších križovatkách v metropole Šariša sa rekonštruuje cestná svetelná signalizácia, pričom nové semafory sú vybavené komunikačnými jednotkami. Technicky pripravené sú križovatky v smere východ – západ, konkrétne Duklianska – Vajanského, Duklianska – Sabinovská – Hlavná – Levočská, Levočská – Remscheidská – Janouškova, Levočská – Obrancov mieru – Clementisova, Levočská (priechod pre chodcov pri zastávke MHD a PAD), Levočská – Volgogradská – Marka Čulena.

„Počas niekoľkých týždňov bude prebiehať nastavovanie komunikácie a dolaďovanie spolupráce radičov cestnej svetelnej signalizácie s palubnými počítačmi našich vozidiel. Po úspešnom zavŕšení tejto fázy bude systém spustený do ostrej prevádzky vo všetkých trolejbusoch a autobusoch,“ povedala Šitárová.

Mesto Prešov uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na realizáciu projektu Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy, vďaka čomu sa zmodernizuje desať svetelných križovatiek na Sekčove, na ktorých bude inštalovaná preferencia MHD.

Komentáre