Presadí košické vydavateľstvo otvorený učebnicový trh na Slovensku?

KošiceSpravodajstvo

Vydavateľstvo chce docieliť online petíciou, aby si školy mohli vyberať učebnice, z ktorých budú učiť.

V týchto dňoch sa na Slovensku spustila online petícia za otvorený učebnicový trh. Túto myšlienku chce už dlhšiu dobu presadiť košické vydavateľstvo TAKTIK. Na Slovensku učebnicová politika funguje tak, že všetky učebnice, pre všetky typy ročníkov a pre všetky predmety, vyberá centrálne ministerstvo školstva. Tieto učebnice sú pre školy bezplatné. Ak by mali záujem o iný druh učebníc, musia si zaň zaplatiť z vlastných prostriedkov.

„Keď sa pozrieme na stav na začiatku školského roka 2018/2019, dopyt škôl je pokrytý na 58 percent, čiže chýba 42 percent učebníc, čo vlastne v počte kusov predstavuje zhruba jeden milión učebníc. Jednoznačnou príčinou tohto stavu je uzavretý učebnicový trh – európska rarita, ktorú okrem Slovenska používa už iba Cyprus, Malta a Grécko,“ priblížila situáciu Erika Bernátová z vydavateľstva TAKTIK.

Na Slovensku celý proces sprevádza verejné obstarávanie. „My navrhujeme, aby sa tento systém otočil, aby vydavateľ, ktorý tvorí nejakú učebnicu, mal možnosť požiadať o danú schvaľovaciu doložku kedykoľvek, aby nemusel čakať na vyhlásenie verejného obstarávania, a teda, aby učebnica, ktorá je potvrdená, že je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, mohla tým pádom získať schvaľovaciu doložku okamžite a aby sa mohla stať súčasťou preplácaných materiálov, ktoré si školy môžu objednať,“ dodala Bernátová.

Školy by tak mali na výber z väčšieho množstva bezplatných učebníc. Okrem toho online petíciou navrhujú aj to, aby sa financie, ktoré ministerstvo školstva vynakladá na verejné obstarávania, uvoľnili pre školy a tie aby si tak mohli učebnice objednávať samostatne.

Foto
ilustračná fotografia / TASR

„Tým by sa mohli odstrániť aj kapacitné a logistické problémy, ktoré vznikajú pri momentálnej centrálnej distribúcii, a v prípade individuálnych objednávok škôl, by náklady na dopravu a distribúciu mohlo hradiť samotné vydavateľstvo u ktorého si bude škola objednávať,“ navrhuje riešenie Bernátová.

Cieľom iniciatívy Slobodné učebnice je oboznámiť s týmito argumentmi širokú verejnosť, rodičov, žiakov aj učiteľov a dospieť k spoločnému konsenzu, ktorý by predostreli rezortu školstva a následne viedli diskusie s cieľom zmeniť učebnicovú politiku na Slovensku.

„Keď budeme mať pocit, že sme urobili pre túto tému všetko čo sme mohli, tak budeme posielať túto petíciu ministerke školstva. Ak by sa vyzbieralo viac ako 10-tisíc podpisov, musí sa petícii venovať príslušný orgán, ktorej bola adresovaná – teda ministerstvo školstva. Ak by bolo najmenej tisíc podpisov a menej ako 10-tisíc, tak túto petíciu bude riešiť iný poverený príslušný orgán verejnej moci,“ uzavrela Bernátová.

Do petície sa môžu zapojiť tak jednotlivci, ako i spoločnosti. Keďže podľa zákona nie je vekovo obmedzená, zapojiť sa môžu aj samotní žiaci. Online petícia za otvorený učebnicový trh by mala byť uzatvorená do konca tohto roka.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre